Het e-Depot op de website van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven staat open voor opnamen van digitale publicaties over de historie van Veldhoven en van haar oude dorpen Oerle, Veldhoven, Meerveldhoven en Zeelst (specifiek bedoeld voor monografieën = losse publicaties met eigen titels). De webredactie vraagt bij voorkeur publicaties in PDF of Word formaat (per e-mail) te zenden naar veldhoven.shev@kpnplanet.nl
Voor een goede afhandeling en opname in het depot is het van belang zo veel mogelijk biografische gegevens aan te leveren (titel, auteur, jaar van uitgave et cetera). Alleen zelfstandig (eenmalig) uitgegeven publicaties worden geaccepteerd.

De redactie van het webdepot en Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de aangeboden artikelen.

HISTORIE
Oerle: eens een vrijheid, nu een woonwijk
Veldhoven-Meerveldhoven: periode 1895-1924
  
4000 jaar Oerle
Aspecten uit de geschiedenis van Oerle
beschreven in 10 korte opstellen
Inleiding / Aanleiding
(1) Prehistorie tot Romeinse tijd
(2) Romeinse tijd
(3) Franken
(4) Middeleeuwse heerlijkheid Oerle
(5) Plaatsnaam Oerle
(6) Vrijheid Oerle
(7) Heerlijkheid Oerle
(8) Centrumfunctie van Oerle voor Kempenland
(9) Waarom Oerle nooit een echte stad werd
(10) Van oude vrijheid naar gemeentelijke woonwijk
KERKGESCHIEDENIS
Veldhoven ter bedevaart naar Werbeek
  
MONUMENTEN
Kruisstraat 23 (landhuis Het Slot)