BOEKUITGAVE

afbeelding boek

VELDHOVEN
4000 jaar geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst

De Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven heeft een boek uitgebracht met als onderwerp de geschiedenis van Veldhoven. Deze publicatie geeft een doorlopende beschrijving over de geschiedenis van Veldhoven (daaronder begrepen de historische dorpen Oerle, Zeelst, Veldhoven en Meerveldhoven) vanaf de eerste sporen van menselijke aanwezigheid in de prehistorie tot omstreeks het jaar 2000. Het boek is de eerste integrale beschrijving over de geschiedenis van Veldhoven vanaf de vroegste tijd tot heden.
Het getal 4000 in de titel van dit boek refereert aan de historische spiegeling van het jaartal 2000 v.Chr. (grafheuvelperiode) met dat van de jongste millenniumwisseling. Overigens gaan de eerste tekenen van menselijke aanwezigheid op het grondgebied van het tegenwoordige Veldhoven veel verder terug in de tijd.
De auteur, Jacques Bijnen, een rasechte Veldhovenaar en plaatselijk historicus, verrichtte ruim dertig jaar onderzoek in archieven in binnen- en buitenland, bestudeerde de literatuur, voerde archeologische onderzoekingen uit en publiceerde vele artikelen en boeken over de geschiedenis van Veldhoven.
Dit prachtig uitgevoerd boek is in groot formaat (b x h: 220x280 mm) en linnen band en bevat 372 pagina's en ruim 600 afbeeldingen (tekeningen, foto's, kaarten en plattegronden), waarvan meerdere in kleur.

 

Een greep uit de vele onderwerpen


Roodaarden tuitpot met radstempelversiering, uit het Merovingisch grafveld van Meerveldhoven

Het vˇˇrmiddeleeuwse Veldhoven, ca. 10.000 v.Chr. - ca. 500 n.Chr.

Prehistorie, steentijd, brons- en ijzertijd, grafheuvels, Romeinse tijd tot vroege Middeleeuwen en het begin van de kerstening.

Zonnebord, Werra-aardewerk

Middeleeuwen, ca.500 - ca. 1500

Begin van Meerveldhoven, rijengrafveld van Veldhoven, het oeroude Oerle, de eerste stenen kerken, Veldhoven in de late Middeleeuwen en de vrijheid Oerle, bestuurlijke indeling, schepenbank en gemeynten van Veldhoven.

  Oorkonde van 2 juli 1249, waarin Postel in het bezit kwam van de parochie Oerle (klik voor vergroting).
Luidklok uit 1551 in de toren van de Willibrorduskerk te Zeelst

Nieuwe en nieuwste tijd, ca. 1500 - ca. 2000

Oorlogen, onveiligheid en armoede, oude bank van Oerle, dorpsbesturen, heren van de Veldhovense dorpen, opkomst van het protestantisme in Veldhoven, Mariaverering te Vertrek van de kabouters uit Meerveldhoven Meerveldhoven, het 'Adelijck Huys' van Zeelst, ambacht en fabrieksnijverheid, parochies en kerkgebouwen, Veldhovenaren in het pauselijke leger, onderwijs, volksverhalen en -gebruiken, ontwikkelingen in boerenbedrijf en ambacht, de eerste verharde wegen, posterijen, telegraaf en telefoon, stoomtram door Veldhoven, religieuzen in Veldhoven, nijverheid en industrie in de 19e en 20e eeuw, weverijen, wasserijen, baksteenfabricage, schoenenindustrie, sigarenindustrie, ontstaan van de gemeente Veldhoven, ontwikkeling vanaf 1921 (tot omstreeks 1971), portrettengalerij burgemeesters van Veldhoven, grondgebied van de gemeente Veldhoven, panorama's vanuit de lucht, de Tweede Wereldoorlog en groeiend Veldhoven in kaart en beeld.

Toegevoegde onderwerpen

Abdijen en kloosters in relatie tot Veldhoven, gilden en schutterijen, muziekgezelschappen, fabrikantenfamilies, molens en coryfeeŰn voor de cultuurhistorie van Veldhoven.


De uitgave wordt verzorgd door de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven.
Een boek om kennis van te nemen en zeer geschikt als (relatie)geschenk.

   Recensie          Bespreking          Literaire reactie          Boekennieuws          Korte recensie   

Wijze van bestellen

Toezending is mogelijk na overmaking van €37,- (€30,- voor het boek plus €7,- verzendkosten) op bankrekening NL61 INGB 0003 7853 17, ten name van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven.