Reeks I: Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Veldhoven

Publicaties, gewijd aan de historie en de cultuurhistorie in het bijzonder binnen de gemeente Veldhoven.
( registratie ISSN: 0923-2567,..)


1. J.F.C.M.Bijnen.
Jubeljaar 1987. St.Jan de Doperkerk Oerle: Wetenswaardigheden uit het bestaan van de 75-jarige parochiekerk van Oerle 1912-1987.
1987, 88 p.; geïll. (uitverkocht).


2. J.F.C.M.Bijnen, J.A.S.M.Suykerbuyk, H.J.de Bot, H.J.M.Mijland.
Van Raethuysen tot Gemeentecentrum.: Vergaderplaatsen en gemeentehuizen binnen Veldhoven vroeger en nu.
1988, 104 p.; geïll. Prijs: € 7,90


3. J.F.C.M.Bijnen en Th.A.Kuijpers.
Driekwart eeuw St.Caeciliakerk Veldhoven.: Bijzonderheden uit het bestaan van de 75-jarige parochiekerk van Veldhoven-dorp 1913-1988.
1988, 104 p.; geïll. (uitverkocht).


4. L.A.Cijsouw, J.Wassenaar-van der Hoek en J.F.C.M.Bijnen.
Gereformeerden en hervormden in Veldhoven vanaf 1648.
1989, 174 p.; geïll. (uitverkocht).5. J.F.C.M.Bijnen en drs.J.P.J.Lijten.
Het notariaat in Veldhoven
1992, 72 p.; geïll. Prijs: € 7,90


6. Jacq.F.C.M.Bijnen.
Veldhovense jongens in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea 1945-1962.
1999, 128 p.; geïll. Prijs: € 16,30


7. Jacq. Bijnen.
Verkennerij/scouting van de St. Lambertusgroep Meerveldhoven-d’Ekker.
2001, 96p.; geïll. Prijs: € 9,10


8. Jacq. Bijnen.
In de kruin van de eikenboom: Onze-Lieve-Vrouw ter Eik Meerveldhoven.
2007, 48 p.; geïll. Prijs: € 7,--


9. Jacq. Bijnen.
Maria’s Werbeek: Ontstaan en verering van de miraculeuze Lieve Vrouwe ter Sneeuw te Werbeek onder Retie.
2016, 98 p.; geïll. Prijs: € 18,--


10. Jacq. Bijnen.
Een toren als hart van de wijk: Uitgave bij gelegenheid van de erkenning van de Jozeftoren in de wijk d’Ekker als gemeentelijk Monument van Veldhoven.
2022, 40 p.; geïll. Prijs: € 5,--

Reeks II: Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven

Artikelen/rapporten rakende de historie en de cultuurhistorie van de gemeente Veldhoven.
( registratie ISSN: 0928-8198,..)

1.J.F.C.M.Bijnen.
Archeologische verkenning van het laatmiddeleeuwse kerkgebouw te Wintelre.
1989, 20 p.; geïll. (uitverkocht).

2. J. Bijnen.
'... in minute opgemaakt, is verleden...': Schets over het notariaat in Veldhoven van verleden naar heden.
1991, 8 p.; geïll. Prijs: gratis bij Notarishuys Veldhoven, Dorpstraat 158, Veldhoven.

3. J.Bijnen en B.Waaijer.
Veldhoven 70.
Een bundeling van 20 artikelen over sociaal-economische onderwerpen uit de 70-jarige historie van de gemeente Veldhoven.
1992, 20 p., geïll. (uitverkocht).


4. J.F.C.M.Bijnen.
De standerdmolen van Oerle: archeologische verkenningen en historische bijzonderheden.
1993, 66 p., geïll. (uitverkocht).


5. J.F.C.M.Bijnen, met een bijdrage van drs. J.P.J.Lijten.
'De Oude Kerkhof' in d'Ekker te Veldhoven: een archeologische verkenning.
1994, 40 p., geïll. (uitverkocht).


6. Jacq.F C.M.Bijnen.
Veldhoven 50 jaar vrij: 18 September 1944/1994.
1994, 20 p., geïll. (uitverkocht).


7. Jacques Bijnen, met schetstekeningen van Gerrit Sol.
Monumenten in Veldhoven: achtergronden en bijzonderheden.
1996, 80 p., geïll. Prijs: € 7,90


8. Veldhoven: Historische Spiegeling.
Auteur: Jacques Bijnen.
Aan de hand van honderd foto's, met bijschrift - en vergelijkende opname - wordt een beeld gegeven van Veldhoven zoals het was en is.
1998. -104 p.; geïll.
2012. -geactualiseerde heruitgave in kleur.
ISSN 0928-8198;8
ISBN 90-75783-04-3
Prijs: € 19,95 (porto: € 2,25).


9. J.F.C.M.Bijnen en drs. J.P.J.Lijten.
De St. Lambertuskerk aan de Polkestraat te Meerveldhoven: een geschiedkundig onderzoek.
1999, 40 p., geïll. Prijs: € 7,90


10. Jacq. Bijnen.
Waterstaatskerk van de St.-Caeciliaparochie te Veldhoven.
2003, 22 p., geïll. Prijs: € 2,95


11. Jacq. Bijnen.
Historische schets van 95 jaar onderwijs in Meerveldhoven.
2006, 24 p., geïll. Prijs: gratis bij basisschool De Meerhoef, Raadhuisstraat 1, Veldhoven.


12. Jacq. Bijnen.
Het genadeoord van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw tot Werbeek te Retie.
2015. 19 p., geïll. Prijs: € 1,- bij devotionaliapunt in r.-k. kerkgebouw, Kapelstraat-Zuid 18, 5503 CW Veldhoven.


13. Jacq. Bijnen.
Groeten uit 100-jarig Veldhoven 1921-2021. …
2021, 72 p., geïll. Schoolproject voor het basisonderwijs waarin
door middel van historisch afbeeldingen 40 onderwerpen uit de
100-jarige geschiedenis worden behandeld.


14. Jacq. Bijnen.
Onze Lieve Vrouwebrug over de Dommel.
Bundeling van een artikelenreeks verschenen in het
Informatiebulletin van de SHEV.
2021. 20 p., geïll.

Reeks III: Bibliografieën, gidsen, registers betreffende de gemeente Veldhoven

(registratie ISSN: 1386-7776;..)
1. J. Bijnen.
Literatuuroverzicht van Veldhoven (met Meerveldhoven, Oerle en Zeelst).
Lijst van 'alle' publicaties over Veldhovense onderwerpen, ingedeeld in rubrieken. (De genoemde literatuur is veelal in de Openbare Bibliotheek te raadplegen.)
1990, 25 p.; geïll. (uitverkocht).

- Inventarisatie van wallen in Oerle.
Jacq. Bijnen e.a. (Archeologische Groep Oerle).
1993, 25 p.; geïll.
ISSN 0928-8198;13

- H.J. van den Bergh.
Literatuuroverzicht van Veldhoven; supplement 1994.
1994, 20 p.; geïll. Prijs: gratis.

2. Jacq. Bijnen (tekeningen: Henk Kemperman en Gerrit Sol).
Gids langs de TIEN 'nieuwe' monumenten in Veldhoven.
Een beschrijving van de gebouwen die in 1997 aan de lijst van Rijksmonumenten zijn toegevoegd.
1997, 32 p.; geïll.; 2015.-zevende uitgave.


3. J.F.C.M. Bijnen.
Cornelis Rijken in tweevoud.
Bibliografie en persoonsbeschrijving van schoolhoofd/plaatselijk historicus 'Meester Rijken' (1861-1942).
1998, 12 p.; geïll. (uitverkocht).4. Jacq. Bijnen.
Veldhoven van verleden naar heden: van prehistorie naar stadsrandgemeente.
In hoofdlijnen een beschrijving van de geschiedenis van Veldhoven door de eeuwen heen.
2002, 24 p.; geïll; 2005.-tweede uitgave. Prijs: € 2,95


5. Jacq. Bijnen.
Cultuurhistorische bezienswaardigheden in Veldhoven: Een tocht langs Monumenten, Archeologie en Natuur.
Een vouwblad met routekaart langs cultuurhistorische bezienswaardigheden in Veldhoven.
2002, 6 pagina's (vouwblad); geïll; 2008.-zesde uitgave. Gratis te verkrijgen bij de gemeente Veldhoven en bij de VVV in de openbare bibliotheek.


6. Jacq. Bijnen.
Inventaris archeologische objecten en hun vindplaatsen in Veldhoven.
Beschrijving (met literatuurverwijzing) van 'alle' archeologische vondsten op het grondgebied van de gemeente Veldhoven.
2005, 43 p.; geďll. Prijs: € 11,95


7. Irène Rijkse-Jansen, Jo Groffie, Hans Brave en Jacq. Bijnen.
Erfgoedje op Internet.
Veertien onderwerpen betreffende de historie en de cultuurhistorie van Veldhoven, speciaal samengesteld voor de schoolgaande jeugd (basisschoolleerlingen). 2004, internetsite: www.erfgoedje.dse.nl


8. F.J.C.G. van Rooij en J.F.C.M. Bijnen.
Inventarisatie kerkhoven en begraafplaatsen in Veldhoven.
Beschrijving van grafmonumenten aanwezig op de kerkhoven en op de gemeentelijke begraafplaats, die kunnen worden aangemerkt als monument.
2006, 59 p.; geďll.; 2e druk 2006. Prijs: € 11,95

De producten zijn (voor zover niet uitverkocht) verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel AKO, Pleintjes 64 en Bruna, Meent 26. Directe toezending is ook mogelijk na overmaking van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met verzendkosten (per product) op bankrekening NL61 INGB 0003 7853 17, ten name van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven.