'Loop mee met de dokter'

Oude 'dorpscentrum' Meerveldhoven

Uitleg over het oude 'dorpscentrum' van Meerveldhoven
bij de Hagendorenseweg. (foto: Lya Visser-Vermeijs)

Huisartsenpraktijk Heemstra & Horstman van Gezondheidscentrum De Ligt organiseerde op 16 april jongstleden een circa 5 km lange wandeling door Meerveldhoven en d'Ekker in het kader van de actie 'VELDHOVEN GEZOND'.
logo Veldhoven Gezond Tijdens deze 1,5 2 uur durende rondgang werd op plekken, die een verbintenis hebben met de cultuurhistorie van Veldhoven, uitleg gegeven door de gids van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Onderweg kwamen er vragen over onder meer het 1e Gemeentelijk Monument van Veldhoven, over de naam van het parkje aan de Ceciliastraat (waarom dit DE Oude Kerkhof heet en niet HET Oude Kerkhof), over wie Koning Kyrie was (in de Kabouterwijk) en waarom een windmolen linksom draait.Uitgesproken Erfgoed

logo Omroep Veldhoven
foto's die de uitzending karakteriseren

Het tweewekelijks radioprogramma 'Uitgesproken Erfgoed', over wetenswaardigheden en achtergronden van het Veldhovens erfgoed en zijn geschiedenis, is na 15 afleveringen beëindigd, althans: in de pauzestand gezet. Tevens wordt de mogelijkheid open gehouden te gelegener tijd de items opnieuw uit te zenden.
De reeks is tot stand gekomen in een samenwerkingsproject van Lokale Omroep Veldhoven en Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven.

Uitgezonden items zijn te beluisteren via internet,
URL https://omroepveldhoven.nl/uitgesproken-erfgoed
of zoek op: Uitgesproken Erfgoed - Radio Veldhoven
of - nog makkelijker - klik op de bovenstaande afbeelding
Duitse oorlogsbunker gesloopt

Afgebroken Duitse bunker
De Duitse bunker in situ op de Vooraaard.
(foto: © Google Maps)
Een van de weinige - in de gemeente Veldhoven nog resterende oorlogsbunkers uit WOII - is medio april jongstleden gesloopt. Hij moest wijken voor de uitbreiding van het industriegebied Habraken. Het militair bouwwerk stond op de Vooraard, op het terrein waar enkele jaren voorheen een tijdelijk dorpje voor asielopvang bestond.
In het bestemmingsplan Habraken uit 2016 wordt de bunker beschreven als cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, maar zonder de kwalificatie monument, dit wil zeggen dat hij dus niet beschermd was tegen sloop.
Het ging om een klein manschappenverblijf van het type P uit de jaren 1942-1944, een zogenaamde Flakbunker (Flak=Fliegerabwehrkanone), die door het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk als bewapende uitkijkpost werd ingezet voor de bewaking van het nabijgelegen militaire vliegveld Welschap, destijds door de Duitse Luftwaffe omgedoopt tot Fliegerhorst Eindhoven.
Op circa 150 meter ten oosten van de ter ziele gegane bunker staat nog een grotendeels intact exemplaar, die groter en hoger is dan de gesloopte oorlogsbunker. Deze is te vinden in het ruim 3 ha grote volkstuinencomplex 'de Vooraard'.

De nog bestaande bunker tussen de tuinen van 'de Vooraard'
De nog bestaande bunker tussen de tuinen van 'de
Vooraard' bij de Oersebaan. (foto: © Bert Jansen)

Middeleeuws relict verhuist naar D'Ouw School

Deel van de putwand met geschulpte voorstelling.

Deel van de putwand met
geschulpte voorstelling.

Tijdens de periode 1981-1987 zijn er op het terrein van het Oerlese kerkgebouw en in de directe omgeving daarvan door de Archeologische Groep Oerle opgravingen uitgevoerd, die hebben geleid tot de vaststelling van een woongebiedje van de middeleeuwse 'adellijke' familie van Oerle, zijnde een voorname Frankische familie van grootgrondbezitters.
Eén van de meest waardevolle vondsten betreft een eikenhouten boomstamput, gedateerd in de periode A.D. 1000-1050. Een groot deel van de putwand is destijds geconserveerd en heeft, als tastbare getuigenis van een belangrijke periode in de geschiedenis van Oerle, een plaats gekregen in het torenportaal van de Oerlese r-k kerk (dit vond destijds (1997) plaats in overleg en op aanwijzing van het toenmalig kerkbestuur).
Wegens de sluiting en ontruiming van het kerkgebouw is er gezocht naar een geschikte vervangende locatie voor dit cultuurhistorisch relict (dat door de Veldhovense beeldsnijder Piet Rombouts is voorzien van een sculptuur, voorstellende 'Moeder met Kind aan de borst').
In goed overleg heeft het geheel intussen een mooie plaats gekregen in het Oerlese gemeenschapshuis D'Ouw School. De Archeologische Groep, onderdeel van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, is verheugd met dit genereus gebaar van het bestuur van D'Ouw School.