Informatiebulletin
no. 57/I-net 45  <februari 2021>
versie
Internet


SHEV tekent bezwaar aan tegen besluit B &W de Jozeftoren nu nog niet te erkennen als gemeentelijk monument

Het college van B&W van Veldhoven heeft besloten ons verzoek om de zogenoemde Jozeftoren, eertijds deel uitmakende van de r.-k. H. Jozefkerk aan de Burgemeester van Hoofflaan in de wijk d'Ekker, op dit moment af te wijzen. Mede op advies van haar monumentencommissie erkent het college wel dat de toren cultuurhistorische waarde heeft.

Spandoeken rond afzetting Jozeftoren
De Veldhovense 'Jozef' maakt reclame voor behoud
Veldhovens erfgoed. (spandoeken: Piet Hoevenaars)
Alvorens nog eens over het verzoek te beraadslagen en een definitief besluit te nemen laat de gemeente Veldhoven, eerst een cultuurhistorisch onderzoek instellen over het gehele gebied d'Ekker. Daarnaast is het de bedoeling dat ook wordt gekeken naar de geest van de Omgevingswet. Deze laatste exercitie lijkt moeilijk uitvoerbaar, daar deze 'nieuwe' wet mogelijk pas op 1-1-2022 in werking treedt en dus geen geldende wetgeving is. Ook een nog in te stellen onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het gebied d'Ekker kan geen verandering brengen in de reeds door de gemeente Veldhoven erkende cultuurhistorische waarde van de toren. De stichting kan zich niet verenigen met het besluit en heeft bezwaar aangetekend.De Oude Kerkhof heeft nieuwe beukenbooom

Afgelopen zomer is in het Veldhovens parkje De Oude Kerkhof een monumentale beukenboom gekapt. De gemeente Veldhoven legt uit dat het een noodkap was: de boom was er namelijk slecht aan toe; hij had 2 soorten zwammen en was van binnen aan het verpulveren.
Boomstronk van gekapte boom. Omdat de boom deel uitmaakt van een cluster van bomen, dat op de 'Gemeentelijke lijst met bomen van monumentale waarde' staat en - samen met een beukenhaag - de bijzondere vorm van het middeleeuws kerkterrein van Zonderwijk accentueert, heeft de SHEV het gemeentebestuur verzocht op de plek van de gekapte beukenboom een soortgelijke nieuwe te planten.
Daarbij heeft Jacq. Bijnen, voorzitter van de SHEV, die vanwege de viering van zijn 80e geboortedag op zoek was om aan dit in zijn kring heuglijke feit een zinvolle en blijvende herinnering te geven, toestemming gevraagd voor het planten van een geschikte beukenboom op de vrijgekomen plek (uiteraard met betaling van de kosten). Met deze buitenplaats heeft Bijnen in de jaren 1992-1994 een speciale band opgebouwd tijdens een historisch en archeologisch onderzoek en met de inrichting van de Historische Karakteristiek.Planten jonge beuk.

Samen met wethouder Hans van de Looij werd de boom dinsdag
22 december j.l. officieel door Jacq. Bijnen geplant op De Oude Kerkhof
aan de Ceciliastaat te Veldhoven. (foto: Irene Rijkse-Jansen)

Onze Lieve Vrouwebrug over de Dommel (VIII en slot)

door Jacq. Bijnen

Onze Lieve Vrouwedijk wordt Dommelstraat-zuid

Door de aanleg van de Industrieweg in 1960 en de Dommelstraat-noord in 1986 komt de naam Onze Lieve Vrouwedijk te vervallen (uitgezonderd het nog oorspronkelijke stukje tussen Provincialeweg en Industrieweg).

Kaart huidige situatie met in rood de verdwenen straten.

Het oorspronkelijke tracé van de O.L.Vrouwedijk
loopt over de Dommel tussen de Provincialeweg en de
O.L.Vrouwebrug. In rood het vervallen gedeelte tussen
de Industrieweg en de aansluiting met Dommelstraat-noord
Eveneens vervallen de 'poot' bij de Provincialeweg die
de verbinding vormde met de Broekweg. Het zuidelijk deel
vanaf Dommelstraat-noord kreeg de naam Dommelstraat-zuid.
Alleen het wegdeel tussen Provincialeweg en Industrieweg
heeft nog de straatnaam O.L.Vrouwedijk. Ook de weg vanaf
de O.L.Vrouwebrug richting Waalre heeft zijn naam
O.L.Vrouwedijk behouden.Herinneringsplaquette

Als blijvende herinnering aan de geallieerde onderneming, die Veldhoven haar vrijheid teruggaf, wordt op 18 september 2009 een plaquette aangebracht tegen de reling van de Onze Lieve Vrouwebrug. Daarmee wordt het punt, waar militairen de eerste 'bevrijdende stappen' op Veldhovense bodem zetten, gemarkeerd.
Bij deze 65e bevrijdingsherdenking bracht de schoolgaande jeugd de onvergetelijke bevrijdingsdag van 18 september 1944 opnieuw in herinnering. Evenals indertijd naderde rond 10.30 uur een Humber verkenningswagen vanuit Waalre de Onze Lieve Vrouwebrug op de grens met Veldhoven. Het authentiek militair voertuig werd voorafgegaan door leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Wilderen uit Waalre; zwaaiend met rood-wit-blauwe vlaggetjes vertolkten zij symbolisch het arriveren van de vrede. Op de brug overhandigden zij vlaggetjes aan de jongens en meisjes uit groep 8 van de Veldhovense basisschool De Meerhoef. Hierna werd spontaan door de 'bevrijders' het lied over vrede en vrijheid gezongen. Vervolgens onthulde burgemeester De Wijkerslooth van Waalre een herinneringsplaquette (geassisteerd door leerlingen uit Waalre en Veldhoven). Tot slot wordt er op jus d'orange en koek getrakteerd.
Bij de herdenking waren onder meer vele (reeds op leeftijd zijnde) oorlogsgetuigen, oud-Indiëveteranen, onderwijsgevenden, vertegenwoordigers van verenigingen en van de Veldhovense en Waalrese gemeentebesturen aanwezig.

Onthulling herinneringsplaquette bevrijding. herinneringsplaquette
Bevrijdingsfeest kinderen op de brug.

Bronnen aflevering I t/m VIII:

Brabants Historisch Informatie Centrum 's-Hertogenbosch (BHIC),
Archief Bewaarder Hypotheken van het kadaster Eindhoven,inv. 535/11840/11843.
Archief H. Lambertusparochie Meerveldhoven, doos 1, map V.
Bijnen, J.F.C.M., Veldhoven 50 jaar vrij, 18 september 1944/1994, 1994 Veldhoven, p. 3-12-13.terug Terug