Informatiebulletin
no. 49/I-net 37  <februari 2017>
versie
Internet


Een dag Heusden-Zolder

Zaterdag 1 oktober 2016 kwamen de leden van de Archeologische Groep met hun partners bijeen voor de 30e In de schoolbanken bij heemkundig museum Woutershof excursie- en studiedag. Na de koffie met vlaai in Den Lavaar voerde het eerste onderdeel van het dagprogramma het gezelschap naar de filmzaal van de Luchtfabriek op de voormalige mijnsite van Heusden.
In kunstgalerij De Mijlpaal werd kennis gemaakt met de raakvlakken tussen beeldende kunst, fotografie, mode en design.
Tot slot kwamen er in het heemkundig museum 'Woutershof' te Zolder weer vele herinneringen aan de jeugdjaren tot leven, onder meer door het levendig verhaal van de gids, terwijl de groep in de vroegere schoolbanken zat (geperst!), omgeven door allerlei nostalgische schoolattributen en aanschouwelijk onderwijsmateriaal.


Voormalig Veldhovens gemeentehuis krijgt zo mogelijk karakteristiek reliëf terug

Het Oud Gemeentehuis van Veldhoven aan de Heerseweg 1 wordt grondig verbouwd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd.
In december 2003 heeft de gemeentelijke Monumentencommissie het pand op de conceptlijst geplaatst voor erkenning als gemeentelijk monument, maar tot heden is deze voordracht (nog) niet gehonoreerd. De SHEV gaat zich inzetten om bijzondere karakteristieke kenmerken aan dit ex-gemeentehuis te behouden en/of te herstellen. Naast de kleurstelling van het schilderwerk en de nieuwe invulling van de glas-in-loodramen krijgt het terugbrengen van het reliëf in de topgevel van het uit 1910 daterend raadhuis speciale aandacht. Dit reliëf, voorstellende de H. Caecilia, spelend op een orgel, is een vrije interpretatie van de beeldhouwer op de vrouwfiguur in het gemeentewapen van de vroegere gemeente Veldhoven-Meerveldhoven. Ook na het samengaan met de gemeenten Oerle en Zeelst in 1921 blijft dit gemeentewapen lange tijd in gebruik. Pas bij de verkoop van het pand in 1978 is het reliëf uit de gevel verwijderd.
Het is thans te bezichtigen in de bibliotheek aan het Meiveld bij de afdeling muziekuitleen. De nieuwe eigenaar is voornemens een replica van deze plaquette op de oorspronkelijke plaats aan te laten brengen. De SHEV hoopt dat dit beeldbepalende gebouw, dat belangrijk is voor de identiteit van de gemeente, een nieuw aanzien krijgt.

Voormalig gemeentehuis aan de Heerseweg 1 Dit pand aan de Locht werd in 1921 het gemeentehuis van de (nieuwe)
gemeente Veldhoven. In de top van de voorgevel het reliëf, voorstellende
de H. Caecilia, spelend op een orgel (zie inzet).Ontstaan en verering over Maria's Werbeek te boek gesteld

Houtgravure uit 1855 van Brown in het boek
'Les Vierges miraculeuses de la Belgique'.
Houtgravure uit 1855 van Brown in het boek
'Les Vierges miraculeuses de la Belgique'.
De nieuwste uitgave in de reeks 'Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Veldhoven' is verschenen onder de titel Maria's Werbeek. Hierin beschrijft lokaal historicus Jacq. Bijnen de Mariacultus van O.-L.-Vr. ter Sneeuw te Werbeek (Retie, België).
De start van de openbare Mariaverering te Werbeek valt op woensdag 15 februari 1645, wanneer een marskramer het door hem gevonden houten Moeder-met-Kindbeeldje achterlaat op een boomstronk langs de weg in de buurtschap Werbeek.
Vijf jaar later schrijft de norbertijn Van Herdegom uit Tongerlo al: Gezien verschillende ziekten die werden
Eersels bedevaartprentje uit 1904 van O.-L.-Vr. ter Sneeuw te Werbeek
Eersels bedevaartprentje uit 1904
genezen, en de mensen aangetrokken werden door de zoetheid van de devotie, begonnen zij stormachtig daarheen te snellen. De pelgrimages naar Werbeek waren toen al een feit. Voor de katholieken in het noordelijk deel van het oude hertogdom Brabant betekende een bezoek aan een gebedsoord over de landsgrens vrijheid tot een ongestoorde godsdienstbeleving. Bedevaartsoorden vlak buiten de landsgrenzen werden zeer populair.
Een bezoek aan een cultusplaats door een groep gelovigen, al dan niet georganiseerd in de vorm van een processie, ontwikkelde zich meestal tot een steeds gebruikelijker wijze van op bedevaart gaan. Veel van deze bedevaartsprocessies werden ingebed in een jaarlijks terugkerende devotietocht.
Volgens de overlevering hebben gelovigen uit Eersel en Veldhoven met hun omliggende parochies al vanaf de tweede helft van de 17e eeuw een cultureel-spirituele verbondenheid met de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in het Retiese Werbeek.
Nu, ruim 350 jaar later, zijn hun bedevaarten en processies nog altijd een jaarlijkse traditie. Zij geven aan het cultusoord een internationaal aanzien.
Een greep uit de onderwerpen die in het boek aan bod komen: ontstaansgeschiedenis, wonderbaarlijke genezingen, de kapel, het devotiebeeld, de Chaamse dubbelverering, het kopiebeeld, promotiemateriaal, jubilea, de Eerselse processiemadonna, de garderobe van Maria en een bibliografie van het Werbeekse cultusbeeld.

Presentatie

29 september jongstleden vond de presentatie van het boek plaats in de goed gevulde kapel (in aanwezigheid van onder andere de burgemeester en een schepen van Retie en delegaties uit Eersel en Veldhoven). Het programma rond deze feestelijke gebeurtenis bestond uit een PowerPoint presentatie met als thema de belangrijkste bevindingen uit het boek, dit alles muzikaal opgeluisterd door het Retiese mannenkoor 'Gregorianen' onder leiding van de heer Miel Stessens. Na afloop trakteerde de plaatselijke VVV op een drankje en een snoeperij.

Reties pastoor Nicolaas Gorts ontvangt het
primeurboek uit handen van de auteur.
(foto Stefan Bijnen, SHEV)

Het full color geïllustreerde boek telt 98
pagina's en is verkrijgbaar bij Bruna in het
Citycentrum en bij het Kempenmuseum te Eersel,
in Retie (België) bij dagbladhandel De Mus
en bij het informatiepunt van de VVV,
Markt 1 (à € 18,-).
Het oudste begraafmonument uit 1825 in Zeelst

terug Terug