Informatiebulletin
no. 47/I-net 35  <februari 2016>
versie
Internet


Brochure voor de Veldhovense Processie-Broederschap naar Werbeek (Retie)

't Is weer Werbeek

350-jarige kapel Werbeek brochure bedevaart Veldhoven-Werbeek In de eerste helft van de vorige eeuw is de uitroep 't Is weer Werbeek in Veldhoven-dorp een veelgehoorde slogan.
Volgens de overlevering gaan Veldhovense parochianen al vanaf 1673 jaarlijks ter bedevaart naar Werbeek in het Belgische Retie. Dit is een 'formidabele', haast niet te geloven, lange traditie, die door meerdere authentieke documenten wordt gestaafd.
Met de ontkerkelijking van de afgelopen halve eeuw is de massale deelname verminderd. Overbrugden in de eerste helft van de vorige eeuw nog circa 250 deelnemers per tram, met de fiets of te voet de afstand naar het Belgische genadeoord, in 1989 vertrokken er 73 bedevaarders (50 per bus, 8 per auto en 15 met de fiets) en in 2010 lag het aantal rond de 65 (over het algemeen de trouwe aanhang, bijna uitsluitend ouderen, waarvan 19 met de fiets gingen, ongeveer tien met eigen autovervoer en er één bus voldoende was om de overige deelnemers te vervoeren).
De bedevaart vindt tegenwoordig plaats op de laatste zaterdag van augustus.
Met de komst van pastoor Rudo Franken, een fervent bedevaartorganisator, wordt getracht de devotionalisering van de bedevaart op een hoger plan te tillen, wat mooi aansluit bij de herdenking van het 350-jarig bestaan van de huidige kapel te Werbeek. Deze twee zaken bijeen waren aanleiding tot het uitbrengen van een boekwerkje waarin een aantal facetten uit de bedevaarthistorie van Veldhoven naar O.-L.-Vrouw van Werbeek beschreven worden.
Het full color, 19 pagina's tellend boekwerkje, getiteld Het genadeoord van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw tot Werbeek te Retie, is samengesteld door Jacq. Bijnen. Het verscheen als deel 12 in de SHEV reeks 'Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven'. Alle deelnemers kregen tijdens de bedevaart een gratis exemplaar uitgereikt. Voor geïnteresseerden zijn er nog boekjes verkrijgbaar bij de Devotionaliatafel in het r.-k. kerkgebouw Kapelstraat-Zuid, à € 1,- per stuk.

Historie Veldhoven op lokale TV (vervolg)

De documentairereeks over de geschiedenis van Veldhoven is intussen beëindigd na vertoning van deel 3 (middeleeuwen 500-1500) en 4 (nieuwe tijd 1500 - begin 20ste eeuw).

Historie van Veldhoven aflevering 3 YouTube Historie van Veldhoven aflevering 4 YouTube
historie Veldhoven aflevering 3 op youtube historie Veldhoven aflevering 4 op youtube

In de 4 reportages zijn een aantal onderwerpen uit de geschiedenis van Veldhoven en zijn vier vroegere dorpen in beeld gebracht en besproken. Als leidraad in het script fungeerde het in 2005 uitgebrachte boek 4000 jaar geschiedenis van Veldhoven. Ton de Vries verzorgde de regie en de presentatie; de camera werd beurtelings gehanteerd door Evert Geurts, Axel Köhler en Bert van Ampting. De historisch-inhoudelijke informatie werd verstrekt door Jacq. Bijnen.


Nieuwe bevrijdingsplaquette bevestigd

Er wordt een toost uitgebracht op de vernieuwde plaquette. De bronzen plaquette op de Onze Lieve Vrouwebrug over de rivier de Dommel (op de grensscheiding tussen Waalre en Veldhoven), die herinnert aan de binnenkomst van de geallieerde bevrijders op 18 september 1944 in Veldhoven, was eind januari 2015 plotseling verdwenen.
Bij de herdenking van 65 jaar bevrijding Veldhoven, 18 september 2009, werd deze plaquette officieel onthuld als blijvende herinnering aan de herkregen vrijheid, in het bijzijn van onder meer basisschoolleerlingen uit Waalre en Veldhoven.
De gedenkplaat refereert tevens aan de militaire Operatie Market Garden, die de inleiding vormde voor de bevrijding van Zuid-Nederland. Door de SHEV is een replica van de plaquette vervaardigd, die 15 juli jongstleden op de opengevallen plek gemonteerd is.
Lokale Omroep Veldhoven maakte hiervan een nieuwsflits, die te zien is op YouTube: Oorlogsplaquette over de Dommel
Ook de website van het Nationaal Comit´ 4 en 5 mei is aan de nieuwe situatie aangepast.


29ste bindingsdag

Bezoek aan de Sint-Katharinakerk van Hoogstraten. De 29ste editie van de excursie/bindingsdag van de Archeologische Groep Oerle voerde in oktober jongstleden naar Hoogstraten-Wortel. Bezocht werden de tentoonstelling Archeologische parels uit de Antwerpse Kempen, het Begijnhof en de Sint-Katharinakerk.
De rode draad door het dagprogramma was het werk van kunstschilder en glazenier Jan Huet uit Wortel. Kunsthistorisch belangrijk geachte werken van deze streekgebonden virtuoos zijn onder meer terug te vinden in de abdij van Orval, de basiliek van Koekelberg en vele andere - hoofdzakelijk religieuze - gebouwen in binnen- en buitenland. Verschillende van Huets schilderwerken werden bezichtigd in het Stadsmuseum van Hoogstraten.SWOVE verwent eetpunt-gasten

Voor de gasten van de SWOVE-eetunten werd op 18 november 2015 een tocht door Veldhoven georganiseerd. De rit per autobus, die zowel langs oude herinneringen als Veldhovens nieuwste uitbreidingen voerde, werd van uitleg voorzien door de SHEV en onderbroken door 't nuttigen van een stamppottenmaaltijd.

Herdruk Gele Gids

Van de Gids langs de TIEN 'nieuwe' monumenten in Veldhoven, waarin de Rijksmonumenten van Veldhoven uit de periode 1850-1940 zijn beschreven, werd onlangs de zevende druk uitgebracht.

terug Terug