Informatiebulletin
no. 46/I-net 34  <juli 2015>
versie
Internet


KORT-Erfgoed-nieuws-ERFGOED-activiteiten-nieuws-KORT-nieuws

Historie Veldhoven op lokale TV

Lokale Omroep Veldhoven is een 4-delige documentairereeks over de geschiedenis van Veldhoven gestart.
Getracht wordt in 4 overzichtelijke reportages een aantal onderwerpen uit de geschiedenis van Veldhoven en zijn vier vroegere dorpen in beeld te brengen. Leidraad voor het script is het in 2005 uitgebrachte boek ‘4000 jaar geschiedenis van Veldhoven’. De serie komt tot stand in samenwerking met Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Ton de Vries verzorgt regie en presentatie, Evert Geurts hanteert de camera voor aflevering 1 (Axel Köhler filmde aflevering 2) en Jacq. Bijnen is verantwoordelijk voor de historisch-inhoudelijke informatie.
De eerste aflevering, Veldhoven in de prehistorie, verscheen 14 en 15 mei jongstleden op de buis, gevolgd door aflevering 2, Romeinse tijd tot aan de vroege middeleeuwen op 25 en 26 juni. Vanaf het eerstvolgend weekend na elke uitzending staat de betreffende aflevering online op YouTube in het tv archief van de omroep; zoek via google op:

Historie van Veldhoven aflevering 1 YouTube Historie van Veldhoven aflevering 2 YouTube
historie Veldhoven aflevering 1 op youtube historie Veldhoven aflevering 2 op youtube

Hierna staan de items middeleeuwen en nieuwe tijd met industriële revolutie op het programma. De uitzendingen beginnen telkens om 19.00 uur op het tv-kanaal van Omroep Veldhoven (elk uur herhaling tot middernacht).

Replica bevrijdingsplaquette Veldhoven

De bronzen plaquette op de Onze Lieve Vrouwebrug over de rivier de Dommel (op de grensscheiding tussen Waalre en Veldhoven), die herinnert aan de binnenkomst van de geallieerde bevrijders op 18 september 1944 in Veldhoven, was eind januari jongstleden plotseling verdwenen.
Bij de herdenking van 65 jaar bevrijding Veldhoven, 18 september 2009, was de plaquette, in het bijzijn van onder meer basisschoolleerlingen uit Waalre en Veldhoven, officieel onthuld als blijvende herinnering aan de herkregen vrijheid.
Replica bevrijdingsplaquette Veldhoven Van de verdwijning is aangifte gedaan bij de politie. Achtergelaten sporen en enkele binnengekomen tips die mogelijk leiden naar de dader(s) worden onderzocht.
Verleden jaar 5 juni werd ook reeds een poging gedaan deze plaquette te ontvreemden. Dankzij de deugdelijke bevestiging aan de reling van de brug mislukte die actie en bleef de aangerichte schade beperkt. Gelet op de achtergebleven sporen moet ditmaal aanzienlijk meer geweld zijn gebruikt.
De gedenkplaat, een project van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven (SHEV) in samenwerking met de basisscholen en de vereniging Wheels, refereert tevens aan de militaire Operatie Market Garden, die de inleiding vormde voor de bevrijding van Zuid-Nederland. De plaquette is een ontwerp van Jacq. Bijnen.
Eventuele tips over de verdwijning/verblijfplaats van de herdenkingsplaat gelieve te melden bij de politie.
Met gebruikmaking van de nog aanwezige moedermal en mede dankzij een financiële bijdrage uit het Cultuurfonds ‘Vrienden van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven’ is intussen een replica van de plaquette vervaardigd.
Binnenkort zal de kopie-plaquette (van een minder diefstalgevoelig materiaal) op de ‘oude’ plaats, te weten de reling van de Onze Lieve Vrouwebrug, worden gemonteerd.

Fietsend door de middeleeuwen

De Brugklassers havo/vwo van het Veldhovens Sondervick College gingen woensdag 22 april per fiets op excursie door middeleeuws Veldhoven. Ze bezochten enkele locaties in Oerle, waar op aanschouwelijke wijze een link naar het verleden werd gelegd. Om 10.30 uur werd gestart bij de kerk van Oerle, waar de archeologische sporen van een site van een voorname Frankische familie uit de 11e-13e eeuw liggen. Vervolgens werd het Marktveld van Zandoerle bezocht; indertijd was dit het centrum voor bestuur en rechtspraak over acht omliggende dorpen; tevens werd in vroegere tijd wekelijks markt gehouden. De grenskei in de bossen van de Molenvelden, die nu een grenspunt tussen Veldhoven en Eersel markeert, lag eveneens in de route. Jacq. Bijnen van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven gaf onderweg tekst en uitleg. De scholieren dienden na afloop tijdens een klassengesprek aan hun medeleerlingen allerlei vragen over het betreffende onderwerp te beantwoorden.
Uitleg bij de plaquette over middeleeuws Oerle
Uitleg bij de plaquette over middeleeuws Oerle op het Dorps-
plein aldaar.

‘VELDHOVEN ZÓ MOOI’

28 mei 2015 om 16.00 uur opende Veldhovens wethouder Stedelijke en economische ontwikkeling, Nicole Ramaekers, in expositieruimte De Verdieping, de tentoonstelling ‘VELDHOVEN ZÓ MOOI’. De foto-expositie toont Veldhoven in historische (soms verdwenen beelden) en in hedendaagse architectuur. Voor kenners van Veldhoven is deze tentoonstelling een must om te bezoeken, want hoe goed wordt Veldhoven gekend? De expositie is opgezet door Museum ’t Oude Slot in samenwerking met Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven en de gemeente Veldhoven. De actuele fotografie is van de hand van Henk Peters.

De SHEV stelde het historische fotomateriaal voor deze tentoonstelling ter beschikking. Als leidraad in de uitwerking van de geëxposeerde afbeeldingen uit de openbare ruimte is uitgebreid gebruik gemaakt van het straatbeeldenboek ‘Historische Spiegeling’ van Jacq. Bijnen.
De historische beelden zijn genomen in de periode tussen circa 1921-1950. Bij elke historische foto wordt een recente opname getoond, genomen van de situatie uit hetzelfde fotografische standpunt. Daardoor is duidelijk te zien hoe Veldhoven veranderd is in de voorbije jaren.

Tevens is een serie actuele foto’s te zien van hedendaagse stedenbouw en architectuur in Veldhoven. Fotograaf Henk Peters kreeg speciaal voor deze expositie de opdracht mee om zijn onderwerpen vanuit minder vanzelfsprekende posities te kiezen en het bijzondere of opmerkelijke van de vormgeving uit te lichten. Het is aan de kijker om uit te vinden waar de foto’s genomen zijn.
Expositieruimte ‘De Verdieping’, onderdeel van Museum ’t Oude Slot, bevindt zich in het Gemeentehuis Meiveld 1, Veldhoven en is gratis toegankelijk.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur dinsdag tot 19.00 uur. Te bezoeken t/m 4 september 2015.
Gratis boek voor 80-jarige Veldhovenaren

Optiek Verhoeven viert zijn 80-jarig bestaan en trakteert alle Veldhovenaren die in 1935 geboren zijn, op een interessant boek over de geschiedenis van Veldhoven. Dit boekpresent, een uitgave van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven, kan (op vertoon van een geldig identiteitsbewijs) worden afgehaald in de winkels van Optiek Verhoeven, Kapelstraat-Zuid 6 of Citycentrum 72-74. Wees er snel bij, want … op is op!

terug Terug