Informatiebulletin
no. 45/I-net 33  <februari 2015>
versie
Internet


KORT-Erfgoed-nieuws-ERFGOED-activiteiten-nieuws-KORT-nieuws

In Memoriam Vincent de Kort

In Memoriam Vincent de Kort Donderdagmorgen, 9 oktober 2014, overleed op 63-jarige leeftijd ons bestuurslid, Vincent A.M. de Kort. Hij was in 1989, samen met Henk Mijland en Jacq. Bijnen, medeoprichter van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. Zijn groot gevoel en inzicht voor de waarde van het gebouwd erfgoed maakte hem binnen het werk van de SHEV onmisbaar. In 1992 was hij betrokken bij de instelling van de gemeentelijke Monumentencommissie, waarvan hij deel uitmaakte tot de opheffing ervan in 2001. In 1982 kocht hij het pand Rijksmonument 'De Oude Pastorie' aan de Dorpstraat, daterend uit 1778. Het behoud en de zeer noodzakelijke restauratie van dit markante gebouw was bij hem in vertrouwde en deskundige handen. Geïnteresseerde personen werden door hem steeds met groot enthousiasme rondgeleid door zijn huis en zijn historische tuin, waarbij vooral de kleine details aandacht kregen.
Met het heengaan van Vincent de Kort mist het bestuur van Historisch Erfgoed Veldhoven een wijs, kundig en solidair persoon.


Zilveren SHEV

logo 25 jaar SHEV 30 oktober 2014 bereikte de SHEV de mijlpaal van haar 25ste bestaansjaar. In de voorbije kwarteeuw heeft de Stichting vele aspecten van de historie en van het Veldhovens gebouwd erfgoed bestudeerd en de resultaten ervan op een aansprekende wijze uitgedragen. Daarbij is niet enkel de geschiedenis op zichzelf het doel, maar ook de belevingswaarde van het cultuurhistorisch erfgoed. Onder de Veldhovenaren bestaat een grote latente belangstelling voor het verleden. Mede door de inspirerende wijze waarop de SHEV haar doelstelling al 25 jaar weet te verwezenlijken, zijn intussen meerdere Veldhovenaren actief bezig met heemkunde.
Ter gelegenheid van het jubileum werd een aantal door de SHEV uitgebrachte boeken beschikbaar gesteld aan organisaties met een ideële doelstelling, te weten de Bond van Oud-strijders Nederlands Indië en Nieuw Guinea gemeente Deurne, en de vrijwilligers van ZuidZorg Extra Veldhoven.
Wegens omstandigheden wordt er rond het zilveren jubileum geen bijzondere activiteit georganiseerd.
Schalthaus K5
De groep, vereeuwigd bij Schalthaus K5 te Zondereigen.

De Groote Oorlog

Haast als een vanzelfsprekendheid stond dit keer de jaarlijkse bindingdag van de Archeologische Groep in het teken van de herdenking dat 100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog losbarstte.
In 2014 werd in veel Belgische steden en dorpen het begin van deze Groote Oorlog herdacht. Bezocht werden enkele plaatsen waar boeiende aspecten uit de geschiedenis van deze oorlog (1914-1918) werden uitgebeeld.
Een aansprekende oorlogshandeling was de grensversperring op de grens tussen België en Nederland, te weten een elektrische draad met daarop een spanning van 2000 Volt (Dodendraad genoemd). In de grensplaats Zondereigen bij Turnhout is deze situatie op twee locaties gereconstrueerd.
Hierna werd in het Speelkaartenmuseum Turnhout de expositie Kartonnen wapens tijdens de Eerste Wereldoorlog bezocht. Gedurende de vele en lange periodes van wachten in de loopgraven, kampen en hospitalen was kaartspel een van de vormen van tijdverdrijf bij de soldaten.

handdruk overdracht organisatie Open Monumentendag
Op het voorerf van het museum wordt door een handdruk
de overdracht bevestigd. (foto:'t Slot)

Organisatie Open Monumentendagen overgedragen aan Museum 't Oude Slot

Binnen de gemeente Veldhoven wordt (twee) jaarlijks een zogenoemde Open Monumentendag georganiseerd. Op initiatief van Jacq. Bijnen werd het comité voor Veldhoven in 1990 opgericht als zelfstandig onderdeel van Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven met als medeparticipanten de gemeente Veldhoven en VVV-Veldhoven. In de periode 1990-heden presenteerde het comité 13 keer het Veldhovens monumentaal cultuurgoed aan het publiek. Het programma bestond doorgaans uit een fietstocht langs historisch interessante gebouwen, monumenten, archeologische sites en buitenplaatsen, inclusief een bezoek aan of openstelling van een geklasseerd monument.
Voor wat betreft de toekomstige organisatie en de continuïteit van de O.M.D.-dag in Veldhoven is er in overleg met de directie van museum īt Oude Slot besloten de volledige organisatie aan het museum over te dragen.
Het aftredend comité heeft er het volste vertrouwen in dat de toekomstige Veldhovense monumentendagen als vanouds een welkome aanvulling zullen zijn in het verhogen van de waardering voor het gebouwd cultuurerfgoed van Veldhoven. De meest betrokken monumenteigenaren zijn in kennis gesteld van de bestuurswisseling.

Goud voor Frans van Rooij

Eén van de vele verenigingsactiviteiten die voor de bewoners van Huize Merefelt plaatsvinden is de - in samenwerking met de SHEV opgezette - Heemkundekring. Samen met de bewonersbegeleiding voorziet de afdeling Welzijn van RSZK Merefelt in de faciliteiten, terwijl de SHEV inhoudelijk de tweewekelijkse bijeenkomsten in de persoon van de heer Frans van Rooij verzorgt. Van Rooij bereidt de sessies voor en stelt per item een syllabus samen, die tijdens de bijeenkomsten wordt gebruikt.
30 juni 2014 werd stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van deze kring. Namens de leiding van de activiteitenbegeleiding Merefelt, het bestuur van de SHEV en een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Veldhoven werd Frans van Rooij geprezen om zijn grote kennis van het plaatselijk heem en zijn enthousiaste wijze van de uitleg hierover. Vanwege deze en andere verdiensten, zoals het betrokken zijn bij de Open Monumentendagen, bij de EHBO Veldhoven en bij de SHEV (als bestuurslid-penningmeester), ontving Van Rooij de Gouden Vrijwilligersmedaille van de gemeente Veldhoven.
Hierna volgde een gezellig samenzijn, waarbij alle kringleden (inclusief begeleiders) werden verrast met een straatbeeldenboek van Veldhoven.

opspelden draaginsigne
Wethouder Hans van de Looij speldt Frans van Rooij
het gouden draaginsigne op, behorend bij de onderscheiding.


terug Terug