Informatiebulletin
no. 44/I-net 32  <juli 2014>
versie
Internet


KORT-Erfgoed-nieuws-ERFGOED-activiteiten-nieuws-KORT-nieuws

Fotograaf Bas Bakermans ondertekent de schenkingovereenkomst met de SHEV.
Fotograaf Bas Bakermans ondertekent de schenkingovereenkomst met de SHEV. 

Beeldarchief Bas Bakermans naar Historisch Erfgoed Veldhoven

Beeldprofessional Bas Bakermans is op foto- en videogebied jarenlang een begrip geweest in Veldhoven en omgeving.
Onlangs droeg hij een groot deel van zijn fotocollectie over aan de SHEV: een welkome aanvulling voor de verzameling beeldend erfgoed over Veldhoven. Eerder verwierf de stichting reeds archieven van de in Veldhoven werkzame fotografen Piet Waarma, de gebroeders Vanderfeesten, Alje Creteer en van particuliere personen. De schenking van Bas Bakermans bestaat onder meer uit alle opnamen die omstreeks 1982 zijn gemaakt voor het fotoboek over 'De Oerse harmonie' en van het door de gemeente Veldhoven in 1987 in kleur uitgegeven boek 'Veldhoven te kijk'. Actuele fotoreportages van de Schaapskooi-brand aan de Sondervick in 1993 en van de NCB-brand aan de Run in 1994, alsook een videoreportage over het Veldhovens Citycentrum behoren eveneens bij de overdracht. Het werk van Bakermans uit zijn Veldhovense periode bestrijkt de jaren 1976-2002. Groot voordeel van die tijd is dat vrijwel alle opnamen in kleur zijn gemaakt. De aanwinst wordt door vrijwilligers van de SHEV gerubriceerd en ondergebracht in de Historische Atlas van Veldhoven.

Aanvullende schenking

De kinderen Van Nuenen-van Oers hebben uit de nagelaten goederen van hun ouders een (aanvullende) materiële schenking gedaan. Het betreft in algemene zin stukken, behorend bij eerder ontvangen overdrachten, zoals fotoalbums, gemeentepolitieke stukken en bedrijfsartikelen van de vroegere weverij.

Wilt u via uw e-mailadres op de hoogte blijven van nieuwe uitgaven van het SHEV informatiebulletin?
Meldt u zich dan aan voor plaatsing op de mailinglijst bij veldhoven.shev@kpnplanet.nl

Venster op Veldhoven

In samenwerking met de redactie van De Ahrenberger loopt een wekelijkse rubriek in de gelijknamige krant onder de titel 'Venster op Veldhoven'. Wekelijks wordt een 'spraakmakende' foto over Veldhovens jongste verleden uit het archief van de Historische Atlas van Veldhoven genomen en afgedrukt met daarbij een uitgebreide, feitelijke beschrijving.

Met de fiets door de middeleeuwen

De brugklassers havo/vwo van het Sondervick College hadden woensdag 9 april jongstleden (tijdens de projectweek) een excursiedag met als thema de middeleeuwen. De leerlingen maakten groepsgewijs per fiets kleine excursies naar locaties met een link naar de 'middeleeuwen'. De scholieren dienden na afloop tijdens een klassengesprek allerlei vragen te beantwoorden over het betreffende onderwerp en vervolgens hun bevindingen te rapporteren aan de klasgenoten.
De SHEV behandelde een cluster van drie onderwerpen uit de middeleeuwen, te weten: de site uit de 11e-13e eeuw in (Kerk)Oerle, het Marktveld van Zandoerle en de grenskei in de Molenvelden.

Wandelaars boven de nevel: DE WONDERBOOM

Op de site van het internetmagazine 'Mister Motley' staat vanaf mei jl., in de rubriek 'kunst en het dagelijks leven' een artikel over De Wonderboom van O.-L.-Vrouw ter Eik van Meerveldhoven, samengesteld door Lauranne Staat.
Mister Motley is een thematisch magazine over onder andere beeldende kunst, dat kunst en leven aan elkaar knoopt.

De Wonderboom van O.-L.-Vrouw ter Eik van Meerveldhoven


De devotionalia-expositie in de Lambertuskerk.
De devotionalia-expositie in de Lambertuskerk. 

750 jaar Mariaverering te Meerveldhoven

Dit jaar herdenkt Meerveldhoven haar 750-jarige Mariaverering. Naast de bestaande bedevaarten zijn er enkele bijzondere evenementen. Uitzonderlijk is dat het originele Mariabeeldje op diverse momenten getoond zal worden.
Achter in de kerk is er een expositie ingericht met devotionalia, foto's en literatuur, die met de bedevaartcultuur van Onze-Lieve-Vrouw ter Eik te maken hebben.
In mei verzorgde Erfgoed Veldhoven een lezing over de Mariacultus in Meerveldhoven. Na afloop hield deken René Wilmink in de Mariakapel een beschouwing over de verering van Maria.
Vandalisme

Woensdag 5 juni is in een daad van barbaarse vernielzucht getracht de herdenkingsplaquette op de Onze Lieve Vrouwebrug over de Dommel te ontvreemden. Dankzij de deugdelijke bevestiging aan de reling van de brug mislukte de actie. Intussen is de aangerichte schade hersteld. Achtergelaten sporen en enkele binnengekomen tips die mogelijk leiden naar de vernielzuchtige(n) worden onderzocht. In het bijzijn van onder meer basisschoolleerlingen uit Waalre en Veldhoven werd de plaquette (een blijvende herinnering aan de Veldhovense bevrijding van de Tweede Wereldoorlog) 18 september 2009 officieel onthuld.

Vogels van Kempenland

In mei jongstleden verscheen het door Johan Biemans ingeleid en door zijn dochter Claud vormgegeven boekwerkje 'De vogels van Kempenland in de negentiende eeuw'. Het encyclopedisch naslagwerk bevat de intussen meer dan honderd jaar oude verzamelde notities uit de geschriften van de bekende Kempische schoolmeester P. N. Panken en wel over alles wat hij vermeldenswaard vond over de vogelfauna in de Kempen. Ook heeft Biemans gebruik gemaakt van bronnenmateriaal uit het archief van de SHEV over de Veldhovense collega-tijdgenoten van Panken, te weten Cornelis Rijken en Jacq. Cuijpers.

10 jaar heemkunde Merefelt

In juli aanstaande bestaat de heemkundesectie van Huize Merefelt in Veldhoven 10 jaar. De tweewekelijkse bijeenkomsten van de vereniging worden georganiseerd ten behoeve van de interne bewoners van Huize Merefelt en overige deelnemers. Hiermee wordt getracht tegemoet te komen aan de wens van ouderen die in verenigingsverband een bepaalde activiteit willen uitoefenen. Na inventarisatie bleek er vooral veel belangstelling voor de thema's 'vroeger' en 'oud'. De drijvende kracht achter deze activiteit, de heer Frans van Rooij, bereidt zijn 'lessen' zorgvuldig voor en stelt per item een syllabus samen, die tijdens de bijeenkomsten wordt gebruikt. Thema's die aan bod komen kunnen door de deelnemers worden aangedragen, bijvoorbeeld het gilde, de harmonie, de sigarenindustrie, De Peel, de natuur, de tram en de fiets.

De tweewekelijkse bijeenkomsten van de heemkundesectie van Huize Merefelt
De tweewekelijkse bijeenkomsten van de heemkundesectie van Huize Merefelt

terug Terug