Informatiebulletin
no. 43/I-net 31  <februari 2014>
versie
Internet


KORT-Erfgoed-nieuws-ERFGOED-activiteiten-nieuws-KORT-nieuws

Veldhovens kwartetspel

André en Joyce van Reijen van supermarkt 'Plus' aan de Dommelshei presenteerden vrijdag 8 november jongstleden het 'Veldhoven kwartetspel': een nieuwe spaaractie voor de klanten van de Plus. De redactie van dit project (tekst en uitvoering) was toevertrouwd aan Bianca Kuijpers van tekstbureau 'Woord!'.

Presentatie Veldhovens kwartetspel in de PLUS aan de Dommelshei in de Heikant. Kaarten van het Veldhovens kwartetspel
Presentatie in de PLUS aan de Dommelshei in de Heikant. Van links naar rechts: burgemeester Jack Mikkers, Jacq. Bijnen (SHEV) en André van Reijen.

Op initiatief van de Plus-supermarkteigenaar zijn in de afgelopen maanden personen, verenigingen, kerkdorpen, monumenten, geschiedenis, erfgoed en andere thema's gefotografeerd en beschreven. De 20 setjes van vier kaarten bestrijken evenzoveel categorieën, elkeen duidelijk en herkenbaar 'Veldhovengehalte' uitdragend. Er worden in totaal 130.000 kaarten in omloop gebracht. Tijdens de presentatie ontving burgemeester Jack Mikkers de eerste complete set (ook hijzelf is opgenomen in het spel, samen met zijn drie voorgangers).
De SHEV leverde een bijdrage voor wat betreft de cultuurhistorische onderwerpen (tekstgegevens en fotomateriaal).


Grensoverschrijdend

Regelmatig strekt het werk van de SHEV zich uit tot over de landsgrens met België, onder andere door het uitbrengen van publicaties, het organiseren van excursies en het houden van tentoonstellingen. Onlangs werd in dit verband in Leuven een toeristische erfgoedtocht geheel 'herschreven'. Op 8 oktober 2013 kon het concept aan Inge Saes, directeur van Novotel Leuven, worden overhandigd.
Directeur Inge Saes neemt het exemplaar met de uitgewerkte route in ontvangst uit handen van Irène Rijkse-Jansen.
Directeur Inge Saes (links) neemt het exemplaar
met de uitgewerkte route in ontvangst uit handen
van Irène Rijkse-Jansen.Gedachtenisreliëf aan de Saturnus (Zonderwijk)

Onthulling monument ter herinnering aan de voormalige boerderij-kerk van de Heilige Geestparochie.
Zaterdag 12 oktober werd door de oud-kerkbestuursleden Ton van Ditzhuijzen en Piet Oomen aan de Saturnus in Zonderwijk het monument onthuld ter herinnering aan de voormalige boerderij-kerk van de Heilige Geestparochie. De plaquette - uitbeeldende het grondplan van het in 2004 gesloopte kerkgebouw, gesitueerd in relatie tot de huidige bebouwing - is een ontwerp van Jacq. Bijnen van de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven. (foto's: Johan Couwenberg en Frans Klaasen, SHEV) Van linksboven met de klok mee: onthulling door Ton van Ditzhuijzen (links) en Piet Oomen; belangstellenden (2x); uitleg door Jacq. Bijnen (midden); de plaquette in situ.


Zonderwijk was in 1963 Veldhovens tweede nieuwbouwwijk. Met de oprichting van de parochie Heilige Geest, werd zij Veldhovens zesde r.-k. gemeenschap. Het kerkgebouw (aanvankelijk bedoeld als noodkerk) was een voor de eredienst omgebouwde boerderijstal, en de pastorie was het vroegere woonhuis van de boer. Omstreeks 1971 omvatte de Heilige Geestparochie ook de aangrenzende, nieuw ontwikkelde woonwijk 't Look.
Houthalen-Helchteren

Het energieneutrale gemeentehuis uit 2012.  

Dit jaar werd de gemeente Houthalen-Helchteren tijdens de excursie- en bindingsdag bezocht door de leden van de Archeologische Groep en van de secties Literatuur en Internet. Deze plaats heeft haar mijnverleden achter zich gelaten en profileert zich als een CleanTech innovatiegemeente voor milieu en klimaatbeheersing.
Het nieuwe gemeentehuis is gerealiseerd volgens het concept van duurzaam en ecologisch bouwen; in gebruik is het energieneutraal.
In het hoofdkantoor van de voormalige mijnsite is een cluster bijeengebracht van innovatieve bedrijven uit de groene economie.
's Middags werd het atelier en de idyllische beeldentuin bezocht van kunstenaar Staf Timmers.

  Beeldentuin van kunstenaar Staf Timmers
Het energieneutrale gemeentehuis uit 2012. Beeldentuin van kunstenaar Staf Timmers (midden)

terug Terug