Informatiebulletin
no. 40/I-net 28  <juli 2012>
versie
Internet


Veldhovens straatbeeldenboek toont 90 jaar veranderingen in de openbare ruimte

Onlangs heeft Erfgoed Veldhoven een geactualiseerde heruitgave van het in 1998 verschenen straatbeeldenboek 'Veldhoven, Historische Spiegeling' uitgebracht. Aanleiding voor deze hernieuwde boekdruk was het 90-jarig bestaan van de gemeente Veldhoven in 2011. Hoewel het gemeentebestuur aan dit jubilee geen bijzondere aandacht besteedde, was deze gebeurtenis voor de SHEV voldoende reden Veldhoven opnieuw vast te leggen in een serie vergelijkende foto-opnamen.

Voorpagina van de nieuwe uitgave van het Veldhovens straatbeeldenboek Het kijkboek geeft een voorstelling van het Veldhovense straatbeeld uit de periode circa 1921-2011 door middel van teksten en historische foto's, en bij elk van de honderd historische afbeeldingen is een full colour opname van de recente situatie uit 'hetzelfde' fotografische standpunt opgenomen.
Daar Veldhoven vooral de laatste decennia ingrijpend veranderd is, zijn de opnamen uit de (vorige) uitgave van 1998 opnieuw gemaakt. De recente foto's in kleur zijn gemaakt door Henk Peters, en wel gedurende de periode december 2010 - november 2011.
Vooral bij de oudere kijkers en lezers zullen de historische afbeeldingen herinneringen van vroeger oproepen. Door de hedendaagse foto's te vergelijken met die van vroeger, zouden jongeren zich kunnen verbazen over de veranderingen die zich in het straatbeeld hebben voltrokken.
Vanwege zijn documentaire waarde is dit kijkboek opgenomen in de reeks Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven.
Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Bruna in het Citycentrum, bij kantoorboekhandel Van den Dungen in de Kromstraat en bij het VVV-informatiepunt in de bieb, voor de prijs van € 19,95.In ontvangst name 1e exemplaar door Veldhovens burgemeester Jack. Mikkers Fotograaf Henk Peters (links) komt nu zelf op de foto

Donderdag 26 april jongstleden nam Veldhovens burgemeester Jack. Mikkers op het gemeentehuis het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van de samensteller Jacq. Bijnen. Foto rechts: fotograaf Henk Peters (links) komt nu zelf ook op de foto.


'Nieuwe' foto van Veldhovens opperkleed

Het bekend worden van de vondst van het verzilverde opperkleed op een zoldertje van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw in Werbeek (dat moet worden toegeschreven aan het in onbruik geraakte Veldhovens processiebeeld uit 1861, waarover in ons vorige bulletin melding werd gemaakt), leverde een ingezonden foto op van een Lievevrouwebeeld, gehuld in het betreffende gewaad en opgesteld op het 'Mariatroontje' van de Werbeekse kapel. Nauwkeurige analyse van deze foto wijst onomstotelijk de overeenkomst met het gevonden opperkleed uit.
Eveneens kan worden vastgesteld dat het beeldje de Werbeekse Onze-Lieve-Vrouw betreft.
Uiteraard roept dit alles bij elkaar de vragen op: Waarom droeg de Werbeekse madonna het Veldhovens opperkleed? en ... Waar is het Veldhovens beeldje gebleven?

De toegezonden foto waarop het Werbeekse wonderbeeld, gehuld in het opperkleed van het vroegere Veldhovens bedevaartbeeld en staande op het 'Mariatroontje' in de Werbeekse kapel (april 1952), te zien is. (foto: Collectie J. Horemans, SHEV)

Toegezonden foto met Werbeekse wonderbeeld

DE BOOM in natuur, cultuur en religie

... is de titel van een in het Udense Museum voor Religieuze Kunst (MRK) ingerichte expositie, waarin de betekenis en veelzijdigheid van de boom voor de mens naar voren wordt gebracht, zoals de levensboom, de schreiboom, de meiboom, de lapjesboom, de Mariaboom, de stamboom van Mohammed, de eik en de linde. Hedendaagse 'casa della Maria' ter Eik in de parochiekerk te Meerveldhoven. Een romantische en een meer afstandelijke blik op de boom wisselen elkaar af, videobeelden en middeleeuwse handschriften worden met elkaar geconfronteerd en foto's en verhalen van bijzondere bomen worden gepresenteerd. In de expositie ontbreken de plaatselijke beroemdheden Onze-Lieve-Vrouw ter Linde te Uden en Onze-Lieve-Vrouw ter Eik te Meerveldhoven niet.
De wortels en takken (stabiliteit en vitaliteit van de boom) hebben hun weerslag gekregen in vele gezegden en spreekwoorden, in mythen en sagen, in kunst en religie. Vaak is de boom het oudste levensteken in onze omgeving, waarmee hij niet alleen een bron van levenskracht is, maar ook een zinnebeeld van kwetsbaarheid en sterfelijkheid. Het omvallen van een boom voelt als de ondergang van een tijdperk.

Hedendaagse 'casa della Maria' ter Eik in de parochiekerk te Meerveldhoven. De boom staat pal achter het Maria-altaar en is beladen met wijgeschenken. (foto: Historische Atlas van Veldhoven, SHEV)


Bij de expositie is een publicatie uitgebracht die recht doet aan de interdisciplinaire aanpak van het project. Het boekwerk bestaat uit de onderdelen Natuur, Religie en Kunst. De SHEV heeft hieraan haar medewerking verleend door middel van een bijdrage over O.-L.-Vrouw ter Eik in Meerveldhoven. Lokatie: MRK te Uden, Vorstenburg 1, van 16 juni - 11 november 2012.

Eindhovens Dagblad Honderduit-tour 2012

Dit jaar verschijnt de 100ste jaargang van het Eindhovens Dagblad. Om dit feit te vieren bezoekt het ED met een mobiel paviljoen onder meer Veldhoven (tijdens Cult en Tumult). Door middel van foto's, videobeelden en artikelen wordt 100 jaar geschiedenis in beeld gebracht. Voor Veldhoven levert de SHEV het beeldmateriaal.

terug Terug