Informatiebulletin
no. 35/I-net 23  <februari 2010>
versie
Internet


KORT-Erfgoed-nieuws-ERFGOED-nieuws-KORT-nieuws

Een greep uit de diversiteit van activiteiten, spruitende uit de doelstelling van de SHEV

Onderhoud Molenberg

De Molenberg in de Molenvelden aan de Banstraat - een van Veldhovens cultuurhistorische buitenplaatsen - wordt met regelmaat door vrijwilligers onderhouden. De Archeologische Groep van de SHEV zorgt ervoor dat de kruipalen hun koppen wit houden en dat de markering en het bouwrestant (de ruïne) van de molen intact blijven. De Werkgroep Kleine Landschapselementen van het IVN verzorgt het onderhoud van de heuvel. In september jl. was deze historische plek opgenomen in het programma van de Open Monumentendag.

Olieverfschilderij, voorstellende de molenlocatie uit de periode 1462-1914 Olieverfschilderij, voorstellende de molenlocatie uit de periode 1462-1914 (door W. Faassen (1994), naar een reconstructie van Jacq. Bijnen; in particulier bezit)


Schenking

De heer Ben Hospel schonk een schilderstuk, voorstellende de grote blokhut van de Jonge Wacht 'achter' de Vlasroot (1936-1943).

Internetsite info

Voor de internetrubriek Hart & Ziel van RKK Katholiek Nederland, waarin oud KRO-programmamaker Frans Tervoort wekelijks bijzondere plekken - waar oude Roomse tradities lijken te overleven - beschrijft, werd een bijdrage geleverd over de bedevaartcultuur Veldhoven-Werbeek. [ http://rkkerk.nl/hartenziel ]

Herdruk Aan de Lange Weg

afbeelding boek: Aan de Lange Weg Van schrijver Meurs A.M. (als Ton Meurs in 1944 in Veldhoven geboren en sinds 1968 woonachtig in Amsterdam) verscheen de 3e druk van het boek Aan de Lange Weg. Het eerste exemplaar werd aan de SHEV uitgereikt 'omdat de SHEV' - aldus de auteur tijdens de presentatie - 'onmisbaar is gebleken voor het inkleuren van de achtergrond van mijn verhalen'. Deze nieuwe heruitgave is uitgevoerd met een grotere letter en met een twintigtal prachtige illustraties in kleur en in zwart-wit. Voor Aan de Lange Weg staan de bewoners uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw aan de Provincialeweg van Meerveldhoven model. Tijdens de boekpresentatie in theaterzaal de Kunstkerk te Dordrecht werd het hoorspel, gebaseerd op Aan de Lange Weg, opgevoerd. [ info: www.meursam.nl ]Heruitgave Ons Lief Vrouwke in de Kempen

Ter realisatie van een heruitgave van het in 1999 door Jaenny Wouters uitgegeven boek Ons Lief Vrouwke in de Kempen werd informatie verstrekt voor wat betreft de Veldhovense kapellen.

Veldhovense ouderendag

Tijdens de Nationale ouderendag werd op twee locaties het Veldhovens cultuurhistorisch erfgoed gepromoot aan geïnteresseerde 65-plussers.

Oorlogsgeschiedenissen

Op basisscholen werden klassengesprekken gehouden over het thema Oorlog en Vrede.

ACHTERKLEINKINDEREN VAN OORLOGSGETUIGEN HERDACHTEN BEVRIJDING VAN 1944

logo Veldhoven 65 jaar vrij 18 September 2009 bracht de schoolgaande jeugd de onvergetelijke bevrijdingsdag van 18 september 1944 opnieuw in herinnering. Evenals 65 jaar geleden naderde vanuit Waalre rond 10.30 uur een Humber verkenningswagen de Onze Lieve Vrouwebrug (over de rivier de Dommel) op de grens met Veldhoven. Het authentiek militair voertuig werd voorafgegaan door leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Wilderen uit Waalre; zwaaiend met rood-wit-blauwe vlaggetjes vertolkten zij symbolisch het arriveren van de vrede. Op de brug overhandigden zij vlaggetjes aan de jongens en meisjes uit groep 8 van de Veldhovense basisschool De Meerhoef. Hierna werd spontaan door de 'bevrijders' het lied over vrede en vrijheid gezongen, gevolgd door de voordracht van het gedicht Vrede door mevrouw Lien Smets. Vervolgens onthulde burgemeester De Wijkerslooth van Waalre (geassisteerd door leerlingen uit Waalre en Veldhoven) een herinneringsplaquette. Tot slot was er jus d'orange- en koektraktatie.
Bij de herdenking waren onder meer vele (reeds op leeftijd zijnde) oorlogsgetuigen, oud-Indiëveteranen, onderwijsgevenden, vertegenwoordigers van verenigingen en van de Veldhovense en Waalrese gemeentebesturen aanwezig.


Fotoverslag viering 65 jaar bevrijding Veldhoven

Waalrese jeugd brengt de vrede

Veldhovense en Waalrese jongeren vieren de bevrijding
onthulling plaquette (ontwerp: Jacq. Bijnen)

de herinneringplaquette
traktatie vanuit de Humber vertrek van Humber en Halftrack, begeleid door motorordonnans Ivo Rigter
Lien Smets leest gedicht 'Vrede' voor

Vrede, vrede moet er zijn
Voor oud en jong, voor groot en klein
Voor alle, alle mensen
Dat is wat wij wensen
In vrijheid mogen leven
Daar willen wij naar streven
Geen haat meer en geen oorlog
Geen angst meer en geen pijn
Vrede, vrede, vrede, vrede, vrede moet er zijn!

(tekst: Irène Rijkse-Jansen)

vrede
Miljoenen, miljarden, misschien wel biljarden
woorden vliegen er iedere seconde door de ruimte.
Niemand die ze hoort.
Niemand die luistert.
Niemand die ze verstaat.
Zolang we elkaar niet willen
verstaan of kunnen begrijpen,
zal er nooit vrede zijn op aarde.

(tekst: Lien Smets)

terug Terug