Informatiebulletin
no. 34/I-net 22  <juli 2009>
versie
Internet


tekst plaquette

18 september 2009

Herdenking 65 jaar bevrijding Veldhoven

In september van dit jaar is het vijfenzestig jaar geleden dat de bevrijding van Zuid-Nederland werd ingezet met de Operatie Market Garden. Op veel plaatsen zal dit feit worden herdacht. Voor Veldhoven heeft de SHEV - in overleg met het Comité Indiëveteranen Veldhoven - een programma op touw gezet met het doel op waardige wijze te herdenken dat Veldhoven 65 jaar geleden door de geallieerde strijdkrachten van de oorlogsbezetter werd bevrijd.

Dropping van de 101e Amerikaanse 'Screaming Eagles' Airborne divisie ten westen van Son. Opdracht was het ongeschonden innemen van de bruggen tussen Eindhoven en Veghel. Dropping van de 101e Amerikaanse 'Screaming Eagles' Airborne divisie ten westen van Son.

Deelname jeugd

Een groot deel van de Veldhovenaren heeft geen eigen herinnering aan de oorlog. Toch vindt de SHEV het van groot belang dat de generaties van nu én die van de toekomst beseffen welke ideologische ideeën ten grondslag liggen aan onze vrijheid en welke offers hiervoor zijn gebracht. Vandaar dat er in dit lustrumjaar extra aandacht wordt besteed aan het - samen met de schoolgaande jeugd - vieren van de herdenking 65 jaar bevrijding Veldhoven. De onderwijsstichting Veldvest heeft hiervoor alle medewerking toegezegd.
Aan de leerkrachten worden Bulletins met 'bevrijdingsinformatie' gemaild om op geschikte lesmomenten in groeps-/klassikaal verband iets te bespreken over vrijheid en vrede.Herinneringsplaquette

Er bestaat in Veldhoven geen herdenkingsmonument dat specifiek herinnert aan de bevrijding van de laatste oorlog (WO II).
Als blijvende herinnering aan de geallieerde onderneming, die Veldhoven haar vrijheid teruggaf, wordt een bronzen plaquette aangebracht tegen de reling van de Onze Lieve Vrouwebrug (over de rivier de Dommel), het punt waar militairen op 18 september 1944 de eerste 'stappen' op Veldhovense bodem zetten.
Bij de onthulling van dit gedenkteken zal groep 8 van basisschool De Meerhoef de schoolgaande Veldhovense jeugd vertegenwoordigen, en op de basisscholen ontvangen alle leerlingen een herinneringsteken.

Programma

Aan het programma van deze herdenkingsbijeenkomst gaat ook een delegatie van Waalrese scholieren deelnemen.
Het officiële gedeelte, dat gepland staat op vrijdag 18 september 2009 om circa 10.30 uur, bestaat onder andere uit het 'brengen van de vrede' door de Waalrese jeugd naar die van Veldhoven (in aanwezigheid van een authentiek militair verkenningsvoertuig), een toespraak en de onthulling van de plaquette.

Houten brug over de Dommel uit 1944. De houten brug over de Dommel waarover de militaire verkenningseenheid op 18 september 1944 vanuit Waalre Veldhoven binnenreed. (foto: P. Bazelmans, SHEV)Een stukje bevrijdingsgeschiedenis

Vrijdag 10 mei 1940 vielen Duitse troepen ons land binnen: het was OORLOG tussen Nederland en Duitsland. In de zomer van 1944 - na ruim vier jaar onderdrukking en angst - groeide hoop op bevrijding. 6 Juni 1944 maakte de B.B.C.-radio bekend dat de geallieerde strijdkrachten met zes divisies geland waren in Normandië (deze dag wordt D-day genoemd).
Na een wekenlange strijd in Noord-Frankrijk werd de Duitsers op 14 augustus een beslissende nederlaag toegebracht. Er volgde een spectaculaire opmars via Parijs, Brussel en Antwerpen, en maandag 11 september 1944 stond het Tweede Britse Leger bij Lommel aan de Nederlandse grens. Om het laatste verzet van de vijand te breken had de Engelse veldmaarschalk Montgomery een aanvalsplan opgesteld onder de codenaam 'Operatie Market Garden'. Het was de bedoeling vanuit het bevrijde België via Valkenswaard-Eindhoven-Son-Uden naar Nijmegen en Arnhem door te stoten. Zondag 17 september 1944 startte de geallieerde bevrijdingsoperatie.
Door de lucht vloog een indrukwekkende armada gevechts-, jacht- en transportvliegtuigen. Zij vervoerden luchtlandingstroepen die op verschillende plaatsen zouden worden gedropt met het doel bruggen onbeschadigd in handen te krijgen.

De groep meevliegende bommenwerpers, met de opdracht Duits luchtgeschut uit te schakelen, loste haar lading te vroeg, met als gevolg dat de bommen op Zeelst neerkwamen. Een groot aantal doden en gewonden viel te betreuren.

Het grondleger trachtte vanuit België een bres te slaan in de Duitse verdedigingsstrook aan de Nederlands- Belgische grens. Na hevige gevechten bereikte de voorhoede van de Engelse troepen tegen 18.00 uur de markt te Valkenswaard.
Maandag 18 september slaagde een verkenningseenheid van de geallieerde hoofdmacht erin vanuit Valkenswaard via Waalre over de Onze Lieve Vrouwedijk en de brug over de Dommel Veldhoven te bereiken. Andere eenheden volgden later op die dag via de Volmolenweg-Heers en via de Locht.
Algemeen werden deze acties gezien als dé bevrijding van Veldhoven.Beste geschiedeniswebsite

23 Januari jl. werd in het Utrechts Archief de Archieven.nl Prijs 2008 uitgereikt voor de beste geschiedeniswebsite van het land, een initiatief van het Historisch Nieuwsblad en DE REE archiefsystemen. Winnaar was het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden.
Vermeldenswaard is de bijzondere prijs die de site van de SHEV ten deel viel in de categorie historische verenigingen: een opsteker voor onze sitemasters Jo Groffie en Hans Brave.

Beginpagina van de SHEV-website

Beginpagina van de SHEV-website: www.shev.dse.nlheemvrienden van kring de '7 Neten' uit het Belgische Retie  

Grensoverschrijdend

9 Mei jongstleden werd er door onze heemvrienden van kring de '7 Neten' uit het Belgische Retie een bezoek gebracht aan historisch Veldhoven.XIIe Open Monumentendag Veldhoven

logo open monumentendag. Zaterdag 12 september aanstaande wordt in Veldhoven de Open Monumentendag georganiseerd. Dit jaar is gekozen voor het thema Veldhoven op de kaart. Onder begeleiding van een gids kan er worden gewandeld in de Molenvelden en naar het Marktveld van Zandoerle; startpunt is Camping Molenvelden aan de Banstraat; aanvang 10.30 uur. In het restaurant is het door de ModelSpoorGroep Valkenswaard op schaal gebouwd diorama van de dorpskom van Veldhoven anno 1935 te bezichtigen; tevens is er een expositie ingericht van historische en meer recente aardrijkskundige kaarten over Veldhoven en de Meierij van Den Bosch.

Diorama kom van Veldhoven(-dorp) anno 1935.
Diorama kom van Veldhoven(-dorp) anno 1935.

terug Terug