Informatiebulletin
no. 26/I-net 14  <februari 2006>
versie
Internet


4000 Jaar geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst
SHEV GEEFT EERSTE INTEGRALE GESCHIEDSCHRIJVING OVER VELDHOVEN UIT

Publicatie: 4000 Jaar geschiedenis van Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst.
Publicatie: 4000 Jaar geschiedenis van
Oerle, Meerveldhoven, Veldhoven en Zeelst.

In het kwartaalblad SEMafoor noemt A.C. Maas het nieuwe boek over Veldhoven een indrukwekkende prestatie van de onderzoeker en auteur. In het bijzonder voor de bestudering van de perioden 250-550 n.Chr. en 700/750-1100 n.Chr. (die vanwege het ontbreken van historische en archeologische gegevens ook wel de 'gaten in de historie' worden genoemd), is het boek een 'prima bron' en geeft de tekst een uitstekende opening voor een verdere discussie om een groot probleem in de geschiedenis van het eerste millennium aan de orde te stellen, aldus de voorzitter van de internationale 'Studiekring Eerste Millennium' (SEM) in zijn analyse van de delen I en II (tot circa 1300 n.Chr.).Burgemeester Cox ontvangt het eerste exemplaar uit handen van auteur Jacq. Bijnen.
Burgemeester Cox ontvangt het eerste exemplaar
uit handen van auteur Jacq. Bijnen.

Na enkele decennia onderzoek in archivalische bronnen en relevante literatuur, alsmede archeologisch veldwerk verricht te hebben, kon woensdag 14 september jl. het gereedgekomen boek met een doorlopende beschrijving over de geschiedenis van Veldhoven worden gepresenteerd. Eregasten op de feestelijke bijeenkomst waren de (op leeftijd zijnde) kleinkinderen van twee Veldhovense (hoofd)onderwijzers Jacques Cuijpers en Cornelis Rijken. Deze voor de cultuurhistorie van Veldhoven verdienstelijke personen werden door hun nazaten vertegenwoordigd, waardoor werd benadrukt dat ook de Veldhovense geschiedschrijving een continu proces is. Bij de overhandiging van het eerste exemplaar aan de burgemeester sprak de voorzitter-auteur van de SHEV de wens uit dat het boek een bijdrage moge leveren in de vermeerdering van de eigen identiteit van Veldhoven. Onder de vele aanwezigen bevonden zich vertegenwoordigers van de bedrijven die een financiŽle ondersteuning gaven (ASML, Baetsen, Verzinkerij Meerveldhoven, Simac en bouwbedrijf Van Santvoort), alsook Vrienden van de Stichting Historisch Erfgoed. Enkele reacties over zowel inhoud als uitvoering: het boek overtreft mijn stoutste verwachtingen / een indrukwekkende prestatie / een zeer onderhoudend, informatief en betrouwbaar boek / alle uitgebeelde informatie is subliem en af!

Het boek is voor Ä 30,- verkrijgbaar bij de Veldhovense boekhandels AKO en Bruna in het Citycentrum en bij Van den Dungen in de Kromstraat; in Eersel bij De Boekenlegger, in Valkenswaard bij Priem en in Eindhoven bij Van Piere. Voor meer info: Boekuitgave

logo ASML logo Baetsen groep logo Verzinkerij Meerveldhoven b.v. logo Simac logo Bouwbedrijf W. van Santvoort b.v.Collage persberichten rond uitgave Veldhovenboek.
Collage persberichten rond uitgave Veldhovenboek.


Pastorie Meerveldhoven (Tekening: Henk Kemperman).
(Tekening: Henk Kemperman).

Heruitgave monumentengidsje

De Gids langs de TIEN 'nieuwe' Monumenten in Veldhoven over de Rijksmonumenten uit de periode 1850-1940 - inclusief een (fiets)route - is herdrukt. Het handzaam boekwerkje met bouwkundige en cultuurhistorische wetenswaardigheden is voor geÔnteresseerden gratis af te halen bij de receptie op het gemeentehuis en bij de VVV-afdeling in de Openbare Bibliotheek.


Bescherming voormalig kerkperceel

Het perceel hoek Blaarthemseweg-Heuvel, waar vanaf de late Middeleeuwen (omstreeks 1400) tot 1873/1876 het kerkgebouw (met kerkhof) van de Willibrordusparochie Zeelst stond (tegenover het huidige kerkgebouw), bevat waarschijnlijk nog bouwresten en fragmenten van grafstenen die interessante gegevens kunnen opleveren met betrekking tot het verleden van Zeelst. De SHEV heeft het gemeentebestuur gevraagd de betreffende locatie een archeologische bescherming te geven in die zin dat bij grondwerkzaamheden van enige omvang een archeologische begeleider/waarnemer ter plaatse aanwezig zal zijn, zodat eventueel nog resterende oudheden niet aan de aandacht kunnen ontsnappen. De Archeologische Groep van de SHEV heeft aangeboden het voorkomende veldwerk uit te voeren.

terug Terug