Informatiebulletin
no. 25/I-net 13  <juli 2005>
versie
Internet


INVENTARIS ARCHEOLOGISCHE OBJECTEN ONMISBAAR VOOR
BESTUDERING VAN GESCHIEDENIS OVER VELDHOVEN

Onder de titel Inventaris archeologische objecten en hun vindplaatsen in Veldhoven heeft de SHEV onlangs een overzicht van alle bekend zijnde archeologische oudheden uitgegeven. Van elk op het grondgebied van de gemeente Veldhoven aangetroffen object uit de prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en de nieuwe tijd wordt een korte omschrijving gegeven met informatie over datering, vinder of melder, alsmede de vind- en bewaarplaats. Van de voornaamste relicten zijn afbeeldingen opgenomen; tevens wordt de relevante literatuur vermeld en de vondstlocatie kan op een toegevoegde topografische kaart worden opgezocht. Het eerste exemplaar is onlangs aan wethouder P. van de Looij aangeboden.
Deze 43 pagina's tellende inventaris (A4 formaat) is verkrijgbaar bij de Veldhovense boekwinkels AKO en Bruna in het Citycentrum ŗ Ä 11,95.


De vroegste berichten over oudheidkundige vondsten op het grondgebied van de gemeente Veldhoven dateren uit de 19e eeuw.
publicatie: inventaris archeologie Veldhoven Het was Petrus Norbertus Panken, de onvermoeibare speurder naar oudheden, die bij zijn eerste bezoek aan de hei van Oerle (19 oktober 1844) vele plaatsen als bezaaid met grafheuvels aantrof. Uit de tweede helft van de 19e en begin 20e eeuw kwamen er ook meldingen van onder meer J.N.G. Panken (schoolhoofd van Veldhoven en neef van speurder P.N. Panken) en van Cornelis Rijken die J.N.G. Panken als schoolhoofd zou opvolgen. Belangrijk voor Veldhoven waren de eerste officiŽle opgravingen naar oudheden, die - vooral onder toedoen van Rijken - in 1909 door J.H. Holwerda en M.A. Evelein van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden werden uitgevoerd (in 1929 vervolgd door W.C. Braat).
In 1917 verscheen een catalogus over archeologische objecten uit de collectie van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, waarin ook de vondsten uit het grondgebied van Veldhoven werden vermeld.
Tijdens de tweede helft van de jaren '40 uit de vorige eeuw steeg de interesse voor de Brabantse prehistorie, met als gevolg dat er tussen 1948 en 1951 een wetenschappelijk onderzoek werd ingesteld naar de grafheuvels op Veldhovens grondgebied. Bravast projectontwikkeling In de hiernavolgende jaren bleef de belangstelling voor de archeologie bestaan, wat resulteerde in een regelmatige 'stroom' van vondstmeldingen door in de plaatselijke archeologie geÔnteresseerde personen. Vanaf 1981 is op het terrein van de plaatselijke archeologie de Archeologische Groep van de SHEV zowel op locatie als in geschrift actief.

Thema-expositie

wisselexpositie: Venster op Veldhoven

De kleine foto-wisselexpositie Venster op Veldhoven
in de Openbare Bibliotheek toont tot en met september 2005
foto's, opgravingsplattegronden en een overzichtskaart
van de Veldhovense grafheuvelreservaten.

Venster op Veldhoven is een onderdeel van de
Historische Atlas van Veldhoven en wordt gesponsord
door Ballast Nedam b.v.

Monumentenbordje

De Amerikaanse Tulpenboom (Liriodendron Tulipifera), vorig jaar bij gelegenheid
van het eerste lustrum van de Oranjemarkt door de Organisatie Oranjemarkt Veldhoven
op De Berkt geplant, heeft een informatiebordje gekregen.
In Veldhoven staan reeds 24 van deze bordjes bij objecten met monumentale en culturele
waarde. De SHEV streeft ernaar op deze wijze cultuurhistorische zaken van
toeristisch/recreatieve informatie te voorzien. Na de Wihelminaboom bij de kerk te Zeelst
is de boom op De Berkt nummer twee in de klasse 'levend' erfgoed.
       logo Hurks Beton
Hurks Beton

Nieuwe medewerker

Reeds enige tijd is de heer Wim Senders
(van origine Zeelstenaar)
bezig zich te oriŽnteren in de SHEV;
intussen werkt hij aan een
nieuwe uitgave van het literatuuroverzicht;
ook zal hij in de bibliotheek de afdeling
met publicaties over Veldhoven gaan verzorgen.
Wim Senders

Cultuurzuil

De drie meter hoge, artistiek gesmede schoorsteenbekroning, afkomstig van het in 2003 gesloopte markante Antoniuspatronaat te Meerveldhoven, krijgt een herbestemming in de buitenruimte van het appartementencomplex Eykenstaete-Mariaoord. Het siersmeedwerk gaat onderdeel uitmaken van een zogenoemde cultuurzuil die staat voor de herinnering aan de cultuurhistorie van de verdwenen gebouwen (klooster, patronaat en meisjesschool).
schoorsteenbekroning Antoniuspatronaat

1 Juni jl. werd de
gerestaureerde en
gecoate sierbekroning bij
Verzinkerij Meerveldhoven
opgeleverd.


logo DE RUN metaalcoatings b.v.

Heruitgaven

In samenwerking met de gemeente Veldhoven is de brochure Cultuurhistorische Bezienswaardigheden in Veldhoven vernieuwd en herdrukt. Tevens is de informatieve gids Veldhoven van prehistorie tot stadsrandgemeente herzien en bovendien in fullcolour gedrukt. Dit 24 pagina's tellende boekwerkje geeft in hoofdlijnen een overzicht van de Veldhovense geschiedenis. De brochure is gratis verkrijgbaar bij de VVV-balie in de bibliotheek; de gids (eveneens gratis) kan afgehaald worden bij het gemeentehuis.

heruitgave publicatie Veldhoven

terug Terug