Informatiebulletin
no. 22/I-net 10  <februari 2004>
versie
Internet


Jeugdsite over interessant Veldhoven

Stichting opent website voor jonge generatie internettertjes

erfgoedje

De projectgroep INTERNET van de SHEV 'bouwt' op het internet aan een website over interessante onderwerpen van Veldhoven. Doelgroep is de schoolgaande jeugd (basisschoolleerlingen) tot en met 12 jaar. Getracht wordt deze jonge generatie internettertjes door middel van dit nieuw elektronisch medium in contact te brengen met het cultureel erfgoed van Veldhoven.
Op de nieuwe informatiebron kan worden gesurft langs 14 items uit de cultuurhistorie van Veldhoven. De bezoekertjes aan deze site worden hierbij begeleid door een 'persoontje', Erfgoedje genaamd. De samenstellers streven ernaar de surfsite medio februari aanstaande open te stellen voor de doelgroep.

*Ontdek met Erfgoedje Veldhoven
*Snuffel met Erfgoedje door Veldhoven
*Leer met Erfgoedje Veldhoven kennen
*Test je kennis van Veldhovens erfgoed
*Surf met Erfgoedje door Veldhoven

Voor de jeugdige Veldhovenaartjes kan de site worden gezien als een eerste kennismaking met het erfgoedje erfgoed uit de eigen leefomgeving. De onderwerpen zijn de afgelopen jaren in verhaalvorm in de schoolkrant van basisschool De Berckacker 'getest'. De items werden hierna verder uitgewerkt en geschikt gemaakt voor het internet.
De teksten zijn in een voor de doelgroep begrijpbaar niveau samengesteld en met veel afbeeldingen verduidelijkt. Leerlingen en leerkrachten worden uitgenodigd ideeŰn voor nieuwe onderwerpen door te geven aan de projectgroep van de Erfgoedsite. Naast het bijhouden en actualiseren van de site wil de crew inspelen op de ontvangen reacties; te denken valt bijvoorbeeld aan een uitbreiding met gerichte werkopdrachten, meerkeuzevragen en een plaatjesrubriek. Op de site is reeds een 'infoknop' voor vraag-en-antwoord ge´nstalleerd. Tijdens het overleg met de directies van de Veldhovense basisscholen is afgesproken dat de presentatie van het project plaats zal vinden op één van deze scholen.

Financiële bijdragen

Voor het in uitvoering brengen van het project 'Erfgoedje op Internet' heeft de SHEV een subsidie ontvangen van de Nederlandse Tafelronde 166 (afdeling Veldhoven) en uit het project @Brabant van de provincie Noord-Brabant.


Scouting d'Ekker 1960-1975

De kleine wisselexpositie Venster op Veldhoven in de Openbare Bibliotheek Veldhoven toont nog tot en met februari 2004 een foto-impressie van de activiteiten van de jeugdbeweging Verkenners/Scouting 'St.-Jeroengroep Veldhoven-d'Ekker' uit de periode 1960-1975.

Monumenten Veldhoven op internet
Op de website van de gemeente Veldhoven kunnen ge´nteresseerden terecht voor informatie over alle officieel erkende monumenten van Veldhoven. De gemeente Veldhoven heeft geen gemeentelijke of provinciale monumenten, wel achtentwintig rijksmonumenten. De foto's zijn afkomstig uit de Historische Atlas van Veldhoven.

Erfgoedaanwinsten

De 'laatste' schenkingen aan de SHEV waren o.a.:

Fragment van de grafzerk met het familiewapen De Borchgrave.

Fragment van de grafzerk met het familiewapen De Borchgrave. Over de oorsprong van het stuk is niets bekend. De steen wordt tegen de buitenmuur aan de achterzijde van de parochiekerk van Oerle bewaard.

Jaarlijkse studiedagen

Lier (B)
  • De bindingsdag van de Archeologische Groep voerde naar het Belgische Lier. Hier werd een bezoek gebracht aan weefatelier Labyrint, het Timmermans-Opsomerhuis, de Zimmertoren en de Sint-Gummaruskerk.
  • De Internetsectie deed onder meer het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen aan.


Meerveldhovens erfgoed

Siersmeedwerk.
Siersmeedwerk.

Op de locatie van het in de periode augustus-oktober 2003 in Meerveldhoven gesloopte klooster Mariaoord, de Mariaschool en het Antoniuspatronaat werd op 13 januari jl. door de Woningstichting Hertog Hendrik van Lotharingen (Hhvl) gestart met de realisatie van de nieuwbouwcomplexen Eykenstaete & Mariaoord.
De cultuurhistorische belevingswaarde van deze voormalige gebouwen is bij de gemeenschap van Meerveldhoven groot vanwege de sociale en maatschappelijke betekenis die zij vertegenwoordigden. In overleg met de gemeente Veldhoven heeft de SHEV enkele objecten, die kunnen worden gezien als een tastbare herinnering aan de markante bouwgroep, veilig gesteld. Het betreffen drie herdenkingsstenen die de eerstesteenlegging weergeven, alsook de kunstig gesmede schoorsteenbekroning van het patronaatsgebouw. Met Hhvl en de aannemer is intussen besloten deze relicten een zodanige herbestemming te geven dat zij op een bescheiden doch zinnige wijze refereren aan de cultuurhistorie van de verdwenen gebouwen.
Daar de gemeente Veldhoven als voorwaarde heeft gesteld dat de historische voorgevel van het voormalige kloostergebouw in zijn oorspronkelijke staat dient te worden teruggebracht, heeft een ambtenaar van bouwzaken samen met de aannemer en de monumentenconsulent van Erfgoed Veldhoven een inventarisatie gemaakt van de te behouden karakteristieke bouwkundige elementen, zoals vormbakstenen, geknipte voegen, metselverbanden, hardstenen gefrijnde raamdorpels, tuile du nord-pannen, zinken regenpijpen met rongen, betimmering van dakgoten en -kapellen en ruitverdeling.

terug Terug