Jubileumnummer
no. 18/I-net 6  <april 2002>
versie
Internet


Jubileumnummer

De oprichters van de SHEV; v.l.n.r. Henk Mijland, Vincent de Kort en Jacq. Bijnen
De oprichters van de SHEV; v.l.n.r. Henk Mijland, Vincent de Kort en Jacq. Bijnen

1989 ~ 2002

30 Maart jongstleden passeerde de dag, waarop de Stichting Historisch Erfgoed Veldhoven 12 jaar geleden officieel met haar activiteiten begon.

De redactie van het Bulletin geeft in dit speciaal nummer een overzicht van onderwerpen, die de SHEV in de voorbije twaalfeneenhalfjaar heeft weten te verwezenlijken. Ook is een lijst opgenomen met de namen van personen, die hun vaste medewerking bij de uitvoering van activiteiten en projecten geven.

GEREALISEERDE VOORNEMENS, GEBASEERD OP DE DOELSTELLING VAN DE STICHTING

Basisopstelling

Beleidsplan.
Vrienden van de Stichting.
Archeologische Werkgroep.
Afdeling Literatuur (onderzoek, inventarisatie, correctie).
Informatiebulletin.
Dienst Beeld & Geluid (video, foto, tekenen, etc). Homepage op Internet.

Publicaties

Geschriften:
Reeks I: Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Veldhoven (7 delen).
Reeks II: Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven (9 delen).
Reeks III: Bibliografieën, gidsen, registers betreffende de gemeente Veldhoven (4 delen)
(o.a. Literatuuroverzicht van Veldhoven).
Klein drukwerk: ansichten.
Multimedia: Videodocumentaires, cd-rom.

Informatie over het Erfgoed van Veldhoven

Kleurenfolder Monumentenroute.
Informatiebordjes (24 stuks) en -panelen (3 stuks).
Afdeling 'Veldhoven Informatie' in de bibliotheek.
Tv-serie 'Kent Uw Veldhoven'.
Wisseltentoonstelling 'Venster op Veldhoven'.

Vertegenwoordiging in commissies/comités

Comité 'Open Monumentendag'.
Burgercomité 'Veldhoven beter op eigen benen'.
Gemeentelijke Monumentencommissie.
Comité 'Veldhoven 50 jaar vrij'.
Consulentennet Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg.
Werkgroep Trajectstudie Tangenten Eindhoven.
Landschapsbeleidsplan gemeente Veldhoven.
Grensoverschrijdende Samenwerking (Retie-Veldhoven-Eersel).
Gebruikersplatform Streekarchief Eindhoven.

Tentoonstellingen

'Veldhoven in geschreven woord' (Openbare Bibliotheek).
'Monumenten in Veldhoven' ('t Oude Slot).
'Tussen Vrijheid en Vrede' (Burgerhal).
75 Jaar Veldhoven (Bibliotheek en VSB Bank).
Veldhoven - Nederlands Indi 1945-1962 ('t Oude Slot).

Archeologie

Middeleeuwse site in Oerle.
Kerkgebouwen Oerle.
Kerk Wintelre.
Windmolen Oerle.
Kerk Zonderwijk.

Cultuurhistorische objecten

Grenskei 'Termeulenpael van Sandt-Oers'.
Karakteristiek 'De Oude Kerkhof'.
Bronzen plaquettes (3 stuks).
Gevelsteen oud-gemeentehuis Veldhoven.
Driegemeentenpunt van Veldhoven.
Archeologisch reliëf (Oerle).
Restauratie H.Hartbeeld (Zeelst).
Relif Veldhoven-Werbeek.

Opdrachten

Inventarisatie Monumenten Veldhoven periode 1850-1940.
Artikelenreeks 70 jaar Veldhoven (Veldhovens Weekblad).
Volksverhalen (De Ahrenberger).
Ansichtenreeks 'Historische Spiegeling' (Veldhovens Weekblad).
Inventarisatie Kleine Monumenten in Veldhoven.
Tentoonstelling 'Kijk op Kunst' (Rabobank).
Schoolkrant 'Erfgoedje'.
Schoolproject 'Kunstwerk' 2001-2002.

Collecties

Geschriften Cornelis Rijken.
Historische Atlas van Veldhoven.
Sigarenverzameling M. van der Velden.
Foto's: P. Waarma, J. Nuenen. Th. Geurts, P. Loijen.
Archief stichting (circa 12 m).

Overige activiteiten

Lezingen (Veldhoven, molen Oerle, archeologie, notariaat, De Oude Kerkhof, bevrijding).
Diapresentatie (monumenten, archeologie).
Excursies.
Cursussen (heemkunde, verleden Veldhoven).
Stagebegeleiding.
Artikelen (monumenten, historie, archeologie, volkskunde).
Ondersteuning (topografie, fotografie, naamkunde).
Interactief Videoprogramma (Bodem en Milieu).
Jurering (gilde, carnaval).
Toeristische routes.

Actuele activiteiten

Contouren 'Waterstaatskerk' Caeciliaparochie.
Archeologische begeleiding bestemmingsplan 'De Berkt'.
Symposium over Cultuurhistorisch-Monumentaal Erfgoed.
Tv-serie over Erfgoed.
Inventarisatie kerkhoven.
Informatiepanelen Polkestraat en Dr. Elsenpark.VASTE MEDEWERK(ST)ERS, ADVISEURS en BESTUURSLEDEN

Archeologische Groep

A. Verhagen
J. Geerts
J. Gijbels
F. Klaasen
H. Kootkar
J. van Kessel
L. Schats

Beeld & Geluid

P. Dreesen (cord.)
H. Keeris
W. Faassen
F. Hoofd
M. van Uden
S. van der Dennen

Historische Atlas

J. Gijbels
G. Gijbels-Groenen

Literatuur

H. van den Bergh (coörd.)
I. Rijkse-Jansen

Internet

J. Groffie
H. Brave

Open Monumentendag

L. Schats

Verkoop producten

AKO en Bruna

Adviseurs

J. de Jongh (monumenten)
J. Houbraken (restauratie mobilair)
P. Rombouts (restauratie)
A. van Run (archieven)
J. Wortelboer (zakelijke rechten)
G. Sol (vormgeving-kunst)
S. Bijnen (multimedia)

Bestuur

J. Bijnen (voorz.-secr.)
H. Mijland
V. de Kort
A. Bots
F. van Rooij (penningmr.)

Het stichtingsbestuur organiseert ter gelegenheid van dit koperen jubilee op 27 april a.s. een symposium voor eigenaren en bewoners van en overige betrokkenen bij de cultuurhistorische gebouwen in Veldhoven. Na afloop van deze bijeenkomst is er - onder het genot van een hapje en een drankje - voor de deelnemers aan het symposium gelegenheid kennis te maken met de medewerkers, adviseurs, bestuursleden en de Vrienden van de Stichting.

terug Terug