Informatiebulletin
no. 15/I-net 3  <februari 2001>
versie
Internet


Boekuitgave over jeugdvereniging:

VERKENNERIJ/SCOUTING LAMBERTUSGROEP MEERVELDHOVEN-d’EKKER

Logo scouting Meerveldhoven De drukker legt de laatste hand aan het binnenkort te verschijnen boek over de geschiedenis van de Meerveldhovense verkennergroep. Na de bevrijding van Zuid- Nederland in september 1944 was er behoefte aan georganiseerd jeugdwerk. Vooral de verkennersbeweging beleefde een opvallende toeloop. Deze tak van jeugdwerk sloeg zo aan bij de jeugd dat in bijna alle plaatsen groepen met welpen en verkenners werden opgericht. Ruim 55 jaar bestaat de scouting - de naam voor het ’modernere’ spel van verkennen - in Meerveldhoven. Deze hele periode wordt beschreven en met veel foto’s geïllustreerd.

Dankzij de servicemogelijkheden van het Internet kunt u het Informatiebulletin ook op uw e- mailadres ontvangen. Meldt u aan voor plaatsing op de mailinglijst bij het secretariaat of veldhoven.shev@kpnplanet.nl

Beroep tegen nieuwbouw bij ’t Oude Slot

Boerderij-rijksmonument 't Oude Slot Dinsdag 10 oktober behandelde de rechtbank in Den Bosch het beroep tegen de geplande bouw van een expositiepaviljoen bij de geklasseerde boerderij, genaamd ’t Oude Slot, thans in gebruik als cultuurhistorisch museum. Door onder meer de SHEV was beroep ingesteld bij de bestuursrechter tegen de afgifte van de monumentenvergunning door het gemeentebestuur van Veldhoven. Het gemeentebestuur had alle bezwaren tegen de glazen nieuwbouw niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. De bezwaren richtten zich vooral tegen de aantasting van de monumentwaardigheid van het gebouw ’t Oude Slot. Naar de mening van Historisch Erfgoed was ook de procedure rondom de verlening van de monumentenvergunning verre van vlekkeloos verlopen. Bovendien had de gemeente de bezwaarmakers eerder moeten horen. De rechtbank was van oordeel dat het paviljoen moet worden gezien als ’verstoring’ van een beschermd monument, zodat een monumentenvergunning is vereist. Vervolgens hield de beslissing van de rechtbank in dat de onafhankelijkheid van de monumentencommissie door het lidmaatschap van de wethouder onvoldoende was gewaarborgd. Hierdoor mocht het advies van die commissie niet aan het besluit van B & W ten grondslag worden gelegd. Het bestuur van de SHEV werd met het behaalde resultaat gefeliciteerd door onder meer de Henri van Abbestichting, de Bond Heemschut, de Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg, de Monumentenwacht, de Boerderijenstichting Noord-Brabant en de Vrienden van Erfgoed Veldhoven.

Surfen naar 'Historie Veldhoven'
Flyer SHEV
GESCHIEDENIS VELDHOVEN VOORTAAN OP INTERNET

Historisch Erfgoed Veldhoven heeft ’in begrijpbare schrijftrant’ - en met veel afbeeldingen - informatie over de geschiedenis van Veldhoven op het Internet geplaatst. Onder de titel Veldhoven van verleden naar heden: van Prehistorie naar Stadsrandgemeente worden Ontstaan, Verleden en Heden van de gemeente Veldhoven in beeld gebracht. Onderliggende paragrafen beschrijven Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe tijd: 1800 tot 1921 en de Nieuwste tijd: vanaf 1921. Bijzondere aandacht krijgen de onderwerpen Industriële ontwikkeling, Godsdienst en Cultuurhistorische bezienswaardigheden.

Logo tafelronde 166 Veldhoven De betreffende internetsite is een goed hulpmiddel voor het onderwijs, bijvoorbeeld voor het maken van scripties. De site is ook bedoeld voor geïnteresseerden en nieuwe inwoners. Het te raadplegen adres voor een bezoek aan de internetsite is www.dse.nl/shev. Vervolgens verschijnt de informatie op het scherm door de knop Historie Veldhoven aan te klikken. Voor regelmatige bezoekers van de site kan op de apparatuur een 'link' worden gemaakt of kan men hem opnemen onder de knop 'Favorieten'. Ter realisatie van het project heeft de SHEV een subsidie ontvangen van de Nederlandse Tafelronde 166 (afdeling Veldhoven). Op 29 november is de site in gebruik genomen. Dit gebeurde in de Van Aken van den Bergzaal van de bibliotheek. Hierbij waren leerlingen uit groep vijf van basisschool De Rank en leden van Seniorweb Veldhoven actief present. De scholen in Veldhoven zijn intussen van deze nieuwe mogelijkheid op de hoogte gebracht.


Aanwinsten
Onlangs verworven aanwinsten met betrekking tot het verleden van Veldhoven zijn: fotoarchief (fotograaf Piet Waarma); foto’s jongensschool Zeelst (nalatenschap onderwijzer A.P. de Vries); fotoalbum Jonge Wacht Zeelst (nalatenschap Piet Loijen) en krantenknipsels (Herman van den Bergh).


Erfgoedje
Vanaf oktober verzorgt de stichting in de schoolkrant van basisschool De Berckacker een serie verhalen die de veelvormigheid van het cultuurhistorisch erfgoed van Veldhoven onder de aandacht brengt. De kinderen worden door een 'speurder' Erfgoedje genaamd - in begrijpbare schrijfstijl - naar historische plekjes en gebouwen gevoerd. De teksten zijn opgesteld door Irène Rijkse-Jansen.
Erfgoedje

Venster op Veldhoven
Met ingang van 16 januari tot en met april aanstaande heeft de wisselexpositie het thema: teken- en kalligrafeerwerk van Jacq. Cuijpers. Cuijpers leefde van 1850-1926 en was van 1883- 1916 schoolhoofd van de jongensschool te Zeelst. Getoond worden tekeningen, miniaturen, gekalligrafeerde oorkonden, canonborden en visitekaartjes. Het paneel staat in de bibliotheek en kan tijdens de openingstijden worden bekeken.
Bedevaartkapel O.L.Vr. ter Eik
Bedevaartkapel van O.L.Vr. ter Eijk te Meerveldhoven (pentekening 1888).
Veldhoven-literatuur
Logo openbare bibliotheek Door mevrouw Agnes Visser, medewerkster van de Openbare Bibliotheek zijn de beschikbare publicaties over Veldhoven nagezien, geordend en overzichtelijker opgeborgen. De organisatie van de Veldhoven-literatuur berust op een samenwerking tussen de bibliotheek en de SHEV. Boeken, periodieken en overige geschriften worden voor uitleen beschikbaar gesteld.

terug Terug