Informatiebulletin
no. 14/I-net 2  <juli 2000>
versie
Internet


logo MyCom Eindhoven schenkt computerinstallatie.

INTERNET-ACTIVITEIT SHEV TREKT AANDACHT COMPUTERFIRMA

Bij de soft- en hardwareverkoopfirma Mycom is de Web-site van Historisch Erfgoed Veldhoven opgevallen. Vooral de actieve opstelling om de doelstellingen van de stichting en de plannen om de geschiedenis van de eigen gemeente - in populaire versie - op het Internet te brengen waren aanleiding voor de directie van Mycom om bij wijze van schenking een volledige computerinstallatie beschikbaar te stellen. De apparatuur bestaat onder meer uit een supersnelle AMD Athlon (750 MHz) processor, 17 inch kleurenmonitor, flatbedscanner, speakerset, faxmodem en software voor E-mail en Internet.
De computer is geïnstalleerd met vele besturingsprogramma's. Woensdag 24 mei jl. werd de apparatuur aan Erfgoed Veldhoven geschonken en door de voorzitter in ontvangst genomen. Dit gebeurde bij de vestiging van Mycom Eindhoven (Kruisstraat 75). Marco de Waal, filiaalmanager Mycom, wenste Erfgoed Veldhoven veel gebruikersplezier met de PC en zegde de nodige service toe.
Dankzij deze schenking - en de toekomstige service - van Mycom is het gebruik van deze nieuwste apparatuur sterk kostenverlagend bij het aanleveren van drukteksten en het maken van lay-outs.

overhandinging computer Jacq. Bijnen (links), de gelukkige voorzitter van de SHEV, ontvangt van Marco de Waal van Mycom Eindhoven en Dick Kampen (rechts), Benelux verkoopleider van AMD, de apparatuur. (Foto: Irène Rijkse-Jansen, SHEV)


Vertegenwoordiging
De Stichting is een vertegenwoordiging aangegaan in de klankbordgroep – ingesteld door de gemeente Veldhoven – die de procedure herziening bestemmingsplan Buitengebied mede begeleidt.
Voorts is de Stichting toegetreden tot het bezoekersplatform van het Streekarchief Regio Eindhoven. De bedoeling van deze organisatie is de dienstverlening uit te bouwen tot een historisch documentatiecentrum voor de regio.


Nieuw boek in voorbereiding
logo scouting Meerveldhoven-d'Ekker Op uitnodiging van het bestuur van Scouting Meerveldhoven-d’Ekker wordt onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de verkennerij/scouting van de St. Lambertusgroep Meerveldhoven-d’Ekker. Het is de bedoeling dat de resultaten worden samengebracht in boekvorm. Deel 7 in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Veldhoven is hiervoor gereserveerd. Volgens planning zal de uitgave begin 2001 verschijnen.

Sponsoring FUJI
FUJI Magnetics Nederland heeft de sponsoring van de dienst Beeld & Geluid verlengd. Hierdoor is deze afdeling in de gelegenheid voortaan haar videoproducten digitaal te vervaardigen.


Kijk op kunst
madonna met kind
Afbeelding van een werkstuk van Veldhovenaar
Piet Rombouts, voorstellende:
moeder-met-zogend-kind.

Rabobank Veldhoven laat de mensen graag op lokaal niveau kennismaken met het werk van Veldhovense beeldende kunstenaars. Samen met Historisch Erfgoed Veldhoven is een project opgezet om voornoemde wens te realiseren. Gedurende een maand werd in de hal van de bank aan de Schimmerik een keuze uit het oeuvre van een lokaal kunstenaar tentoongesteld. De eerste expositie betrof het werk van de 80-jarige beeldsnijder Piet Rombouts uit ’t Trapjeshuis aan de Kapelstraat-noord. (Een volgende expositie is in voorbereiding.)


Vaantjes en santjes van O.L.Vr. ter Eijk
bidprent
Een van de oudste santjes (1896) uit Meerveldhoven. (tekening: Jacq. Cuijpers)

De wisselexpositie in de Openbare Bibliotheek Veldhoven aan het Meiveld heeft thans als onderwerp vaantjes en santjes (=devotieprentjes) betreffende de Mariaverering te Meerveldhoven, die in de loop der tijd zijn gedrukt. Deze doorlopende expositie is tot en met augustus gedurende de openingstijden van de bibliotheek te bezichtigen. Het paneel staat bij de Veldhoven-literatuur.


Doelstelling SHEV > Publicaties
In de uitwerking van het verwezenlijken van haar doelstelling streeft de SHEV er onder meer naar publicaties te laten verschijnen over de geschiedenis van Veldhoven. Om in uitgaven – doorgaans in de vorm van een boek of brochure – enige structuur te brengen worden deze drukwerken ondergebracht in een bepaalde reeks. Gekozen is voor een indeling in drie categorieën.

Reeks I
Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Veldhoven.
Reeks II
Cultuurhistorische Verkenningen in de gemeente Veldhoven
Reeks III
Bibliografieën, gidsen, registers betreffende de gemeente Veldhoven.

Reeks I betreft publicaties over een bepaald geschiedkundige onderwerp, gebaseerd op onderzoekingen/bronnen betreffende de historie van Veldhoven (bijvoorbeeld: notariaat, godsdienstige stroming, vereniging, bestuurlijke organisatie, episode, kerkgebouw). In deze serie zijn tot heden 6 delen uitgebracht. Publicaties gebaseerd op een bepaald specifiek/specialistisch onderwerp (historisch/archeologisch) worden opgenomen in reeks II. Hierin verschenen 9 deeltjes. Reeks III omvat bijvoorbeeld een overzicht van literatuur over Veldhoven, informatie over monumenten, persoonsbeschrijving, populaire geschiedschrijving, et cetera (3 deeltjes).
Aan elke reeks is een Internationaal Standaard SerieNummer (ISSN) toegekend, respectievelijk: 0923-2567;.., 0928-8198;.., 1386-7776;.. (op de .. wordt het nummer van het betreffende deel vermeld).

terug Terug