Informatiebulletin
no. 13/I-net 1  <februari 2000>
versie
Internet

SHEV-INFORMATIE OP INTERNET: http://www.dse.nl/shev

Surfers op het Web van Internet kunnen voortaan ook terecht op de Web-site van Historisch Erfgoed Veldhoven. Door eenvoudigweg www.dse.nl/shev in te toetsen wordt toegang verkregen. De letters dse staan voor Digitale Stad Eindhoven, de instantie die als provider aan de SHEV de toegang tot het internet verleent. De internetpagina's geven informatie over de doelstelling en de producten (boeken en videodocumentaires), die door de stichting zijn uitgebracht. Ook het Informatiebulletin is in de site opgenomen. Het up-to-date houden zal enkele malen per jaar gebeuren. Door middel van hyperlinks kan een verbinding met de homepages van de Openbare Bibliotheek Veldhoven en Museum 't Oude Slot worden gelegd. De site is ontwikkeld door Jo Groffie, Hans Brave en Herman van den Bergh.

Sponsoring Historische Atlas
Rabobank Veldhoven heeft met het bestuur van Historisch Erfgoed een overeenkomst afgesloten. De bank sponsort gedurende drie jaar de verdere uitbouw van de Historische Atlas van Veldhoven. Van dit geld wordt een verzameling van allerlei afbeeldingen over onderwerpen en personen betreffende Veldhoven aangelegd, inclusief het verwerven van auteurs- en publiciteitsrechten.
Deze collectie kan worden aangewend ten behoeve van illustraties bij tentoonstellingen en lezingen en in publicaties over Veldhovense onderwerpen.
Het is de bedoeling om bij het uitlenen een vergoeding in rekening te brengen, zodat uit de opbrengst de continuïteit van de Atlas wordt gewaarborgd.
De Rabobank beschouwt het uitdragen van kennis als een van de speerpunten van haar sponsorbeleid.

Schenking aan Molenmuseum
Het bestuur van Erfgoed Veldhoven heeft archeologisch vondstmateriaal, behorend bij de middeleeuwse windmolen van Oerle, overgedragen aan het nieuwe Molenmuseum - gelegen aan het Hoogeind - van John de Jongh. De relicten werden tussen 1990-1992 door de Archeologische Groep op verschillende locaties in de Molenvelden opgegraven.
Het streven van de SHEV is collecties met publiekswaarde onder te brengen bij daarvoor bestemde instanties.
De leden van de Archeologische Groep waren bij de overdracht aanwezig en door de familie de Jongh was voor een gastvrij onthaal gezorgd.

Foto molen Het Molenmuseum naast
stellingmolen St. Jan te Oerle.
(Foto: Irène Rijkse-Jansen, SHEV)

Venster op Veldhoven
In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Veldhoven verzorgt Erfgoed een doorlopende expositie in de bibliotheek aan het Meiveld.
Er zal steeds gedurende een bepaalde periode een onderwerp uit de Veldhovense samenleving worden getoond aan de hand van beeldmateriaal met korte teksten.
Het tentoonstellingspaneel bevindt zich bij de afdeling waar alle literatuur over Veldhoven te vinden is.
Deze wisselexpositie heeft als titel Venster op Veldhoven.

Nieuwe schenkingen
Tijdens de activiteiten rond het Indiëproject werden door verschillende oud-Indiëgangers of hun nabestaanden foto's en kleinodiën uit de Indiëperiode aan de Stichting geschonken.
De heer Legius en de families Köster en Schaminee: hartelijk dank.

Sigarencampagne voor SHEV
De heer M.C. (Tinus) van der Velden haalt met een zekere regelmaat de publiciteit door zijn passie voor het verzamelen van sigaren en aanverwante artikelen.
Dit opmerkelijk initiatief heeft een warme belangstelling van het bestuur van Erfgoed Veldhoven. Ook is het de redactie niet ontgaan dat de heer van der Velden steevast aankondigt deze collectie t.z.t. aan Historisch Erfgoed te schenken.

Foto Tinus
Tinus als contente mens
(tel: 040-2534809, Dreef 60, 5504 LD)

Veel belangstelling voor Veldhovense Indiëgangers 1945-1962
De tentoonstelling in Museum 't Oude Slot heeft grote belangstelling getrokken. Volgens de registratie zijn er ruim 1000 (!) bezoekers geweest (de gemiddelde verblijftijd was circa 2 uur). Veel van de intussen al aardig op leeftijd zijnde oud-militairen bezochten de expositie. Het eerste exemplaar van het boek werd aangeboden aan het Comité Indiëveteranen Veldhoven; voorzitter L. van den Braken nam het in ontvangst. De openingshandeling van de tentoonstelling was in goede handen van de dames Mia Verhees-Verhagen, vertegenwoordigster van het toenmalige Katholiek Thuisfront en Dora Dekker-Koster, indertijd Rode-Kruisverpleegster in Indië. Mevrouw Annie Heesbeen-van der Linden kreeg het eerste exemplaar van de videodocumentaire aangereikt vanwege haar medeleven met de Indiëtijd.

terug Terug